Borgerrådgivere ansættes pr. 1. august i et samarbejde mellem 4 kommuner

Publiceret 01-07-2022

Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev kommuner har besluttet at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion, som skal hjælpe borgerne med at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller komme videre i en sag.

Der ansættes to borgerrådgivere, hvoraf den ene skal dække Jammerbugt og Brønderslev og den anden Vesthimmerland og Thisted. Borgerrådgiverne er foreløbigt ansat til udgangen af 2024, hvor det vurderes om, ansættelserne skal forlænges.

Ansættelserne finansieres af midler fra ansøgningspuljen til borgerrådgivning, der administreres af Bolig – og Planstyrelsen.

Formålet med at ansætte en borgerrådgiver er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiveren skal desuden medvirke til, at klager bruges konstruktivt til læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Jane Jakobsen, der er uddannet Socialrådgiver, skal være borgerrådgiver i Brønderslev og Jammerbugt Kommune:

Jeg skal bl.a. vejlede borgerne om klagemuligheder over afgørelser, hjælpe med at forstå breve og anden kommunikation fra kommunen. Og er kommunikationen gået helt i hårdknude mellem borger og kommune, skal jeg hjælpe til med at genskabe dialogen. Og så skal jeg sørge for, at vi i kommunerne kan lære af vores fejl, men også hjælpe borgeren med en forståelse for, hvorfor kommunens afgørelse er endt, som den er, fortæller Jane Jakobsen.

I Vesthimmerland og Thisted Kommune er Ranweig Johansen blevet ansat, som ligeledes er Socialrådgiver:

- Jeg glæder mig til at træde ind i den her nyoprettede stilling, som byder på mange spændende udfordringer og en anderledes borgerkontakt, end jeg tidligere har haft. Hvad er det eksempelvis borgerne efterspørger, hvad er det de tænker, og hvordan er det en kommune er bygget op. Det glæder jeg mig til at gøre en forskel i, fordi det vigtigste er borgernes retssikkerhed – og her ser jeg frem til at kunne få kendskab til både Thisted og Vesthimmerland – kommuner og borgere imellem. Samtidig ser jeg det som en fordel at kunne bruge erfaringerne fra begge kommuner konstruktivt, siger Ranweig Johansen.

Helt konkret er borgerrådgiverens opgave at styrke dialogen mellem borgere og kommunerne. Derudover skal borgerrådgiveren gøre det lettere for borgere og brugere at henvende sig over forhold, der vedrører kommunerne og medvirke til, at henvendelser bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Afgrænsningen af borgerrådgiverens kompetence og opgaver er nærmere fastsat i en vedtægt for borgerrådgiveren, der vil være at finde på kommunernes hjemmesider.

Til august vil det ligeledes være muligt at finde kontaktinformationer og nærmere information om, hvad borgerrådgiveren kan hjælpe og ikke kan hjælpe med på de fire kommuners hjemmesider.

Borgerrådgiverfunktionen er forankret direkte under Byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning, jf. lov om kommunernes styrelse § 65 e, ligesom borgerådgiveren ikke er underlagt borgmesterens daglige ledelse af den kommunale administration.