Udvikling Hærvejen får støtte af Nordea-fonden på 12,1 mio kr. til udvikling af Hærvejens nye visuelle identitet

Publiceret 07-07-2022

De 15 kommuner, der står bag udviklingen af Hærvejens cykel- og vandreruter, har høje ambitioner. Den ikoniske og historiske rute skal tiltrække flere gæster fra ind- og udland samt skabe mere værdi for lokalsamfundene langs ruten. En støtte på 12,1 millioner kroner fra Nordea-fonden til udvikling af ny visuel identitet er et væsentligt skridt til at indfri ruternes store potentiale.

Hærvejen har, med sine over 1000 km rute og mange samarbejdspartnere og interessenter, behov for at have et fælles udtryk, man kan stå sammen om. Med bevillingen fra Nordea-fonden er der mulighed for at få udviklet den store samlede visuelle identitet.

I den samlede udvikling er der tre hoveddele. Der skal udvikles en ny grafisk linje, så Hærvejen får nye ikoner og logoer som yder rutens historiske betydning retfærdighed. Dernæst skal der udvikles intuitive og tidssvarende digitale løsninger, som giver en god brugeroplevelse, når man skal planlægge sin vandre- eller cykeltur på Hærvejen. Sidst men ikke mindst skal alle de fysiske komponenter på ruten udvikles såsom skilte, shelters, bålhytte etc. så der ikke er tvivl om det tydelige Hærvejspræg. Det er væsentligt, at der sikres et visuelt grundlag for en fælles stærk fortælling om Hærvejen, der skaber en klar og tydelig Hærvejsgenkendelighed på tværs af hele ruten og på Hærvejens digitale platforme.

De 15 kommuner er gået sammen i foreningen Udvikling Hærvejen med en fælles ambition om at udvikle Hærvejen til en cykel- og vandrerute med international gennemslagskraft, til glæde for både borgere og gæster. Bestyrelsesformand i Udvikling Hærvejen, Per Bach Laursen, udtaler:

- Med den flotte bevilling fra Nordea-fonden får vi mulighed for at skabe en unik sammenhæng i den måde, vi formidler og brander Hærvejen på. Jeg synes, at det er et vigtigt skridt i videreudviklingen af Hærvejen, at kommunerne i fællesskab med destinationsselskaber og aktører på ruterne får skabt et udtryk vi alle kan være fælles om – et udtryk, der yder Hærvejens historie og kvalitet retfærdighed, og som vi alle kan være stolte af. Det drejer sig i sidste ende om at give Hærvejsbrugere en god oplevelse, når de er på ruten, og når de sidder hjemme og skal finde de rigtige informationer. Det er det vi kan sikre med denne bevilling. Vi glæder os i hvert fald til at komme i gang med arbejdet og sætter stor pris på at Nordea-fonden er med til at indløse Hærvejens store potentiale på denne facon.

Processen om udviklingen af den visuelle identitet sættes i gang umiddelbart efter sommerferien og færdigudviklingen af alle de visuelle elementer forventes år 2024.

- Med støtten skal der udvikles en gennemgående visuel identitet for Hærvejens cykel- og vandreruter. Vi ser det som et meget vigtigt greb for at understøtte den samlende, fælles fortælling og for at forankre projektet – både fysisk ude på de mange stier og ruter, og også digitalt, fortæller Nordea-fonden uddelingschef Christine Paludan-Müller.