Hærvejen har store udviklingsplaner

Publiceret 23-06-2022

I 2021 gik 15 kommuner sammen i en ny forening med formålene at udvikle Hærvejens vandre -og cykelrute til et endnu mere attraktiv tilbud til kommunens borgerne og at tiltrække gæster og turister fra hele Europa.

De 15 kommuner bag udviklingen af Hærvejens vandre- og cykelrute har nu lagt strategien for 2022-2025. Kommunerne har arbejdet tæt sammen i forhold til at lave en grundig forundersøgelse og fået afdækket mulighederne og potentialerne på ruten.

Vi har nu fastlagt den første strategi for Hærvejen på baggrund af det store tværkommunale forarbejde. Strategien skal være det fælles afsæt for arbejdet med at indfri Hærvejens potentialer, så den ikoniske vandre- og cykelrute kan udvikles yderligere til glæde for både de lokale borgere og gæster, siger Mikkel von Seelen, sekretariatschef i Udvikling Hærvejen.

Nordea-Fonden har givet tilsagn om at støtte udviklingen af Hærvejen med et trecifret millionbeløb, og dermed har projektet nu også økonomiske kræfter til at realisere en ambitiøs strategi.

De kommende år vil kommunerne i fællesskab arbejde på at øge vandre- og cykeloplevelsen ved bl.a. at optimere faciliteter og støtte lokale initiativer, så Hærvejsbrugere får tidssvarende services og ydelser med en lokal kolorit. Samtidig skal der arbejdes strategisk med en ensartet skiltning og formidling, så man trygt kan navigere på ruten og aldrig er i tvivl om, hvilken historisk fortælling man er en del af.

Kommunen er glad for den fælles retning  

Vesthimmerlands Kommune er glad for, at der nu er en fælles retning for arbejdet, og at man kan få en sammenhæng mellem de fælles projekter.

- En fælles retning for Hærvejen giver en sikker kvalitet for oplevelsen, som vi i Vesthimmerland selvfølgelig gerne tager stor del i. Eksempelvis har vi allerede afsat penge til at lave overnattende faciliter langs ruten i vores kommune, ligesom vi arbejder med at gøre flere strækninger mere autentiske, hvor stier konkret skal erstatte asfaltstrækninger. Vi er fuld af overbevisning om, at Hærvejen kommer til at give mange outdoor-oplevelser langs ruten og de 15 kommuner, hvor det sammenhængene samarbejde kun kan give forudsætning for endnu større glæde og professionel ensartethed for de lokale borgere og besøgende gæster, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.

Kort om Hærvejen

Hærvejens historie går tusinder af år tilbage. Som tidligere tiders hovedfærdselsårer var Hærvejene de veje, hvor alle havde ret til at færdes. Allerede i Jyske Lov fra 1241 beskriver ’Kongens Hærstræder’ de større veje til fjerne steder for at adskille dem fra dagligdagens småveje til marker og landsbyer. I 1930’erne navngiver arkæologen Hugo Matthiesen tidligere tiders vejspor samlet som Hærvejen, der kommer fra det tyske udtryk ’Heerweg’.

  • Vandreruten er 638 km lang og cykelruten 454 km lang
  • Cykelruten er etableret i 1989 og kendt som national cykelrute nr. 3
  • Vandreruten er etableret i 1992 fra Viborg og sydpå og i 2014 nord for Viborg
  • 100 km af Hærvejens vandrerute og 40 km af cykelruten løber på Naturstyrelsens arealer
  • Ruterne løber gennem 3 regioner, 15 kommuner, 7 destinationsselskaber
  • Hærvejen indgår som en del af pilgrimsruten mellem Trondheim i Norge og Santiago de Compostela i Spanien

Se Udvikling Hærvejens strategi 2022-2025