Publiceret 25-05-2022

Tirsdag den 17. maj blev der sat et flot punktum for millionprojektet NordVest Smart Production, som siden 2017 har arbejdet med opsøgende innovation og understøttet de lokale virksomheder i Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner, i at udvikle en mere højteknologisk og fremtidssikret produktion. Projektet blev siden udvidet til også at omfatte Mariagerfjord og Thisted Kommuner. Deltagende virksomheder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i projektet var tirsdag samlet til afslutningskonference.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, er godt tilfreds med de stærke resultater, der er opnået gennem projektet.

NordVest Smart Production var en idé vi fik tilbage i 2017, og gennem de sidste fem år er det med en opsøgende tilgang lykkedes os at knække koden til, hvordan man laver innovation på de lokale virksomheders præmis og bygget bro mellem dem og relevante eksperter. Vi kan nu konstatere, at projektet har bidraget positivt til den Nordjyske erhvervsudvikling og et mere højteknologisk produktionsdanmark.

Adgang til ny viden og nye kompetencer har været et af de bærende elementer i projektet, og her har uddannelsesinstitutionerne været blandt videnspartnerne. Både Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet har bidraget aktivt, og det har i følge Svend Aage Hansen fra Institut for Materialer og Produktion på Aalborg Universitet haft flere positive gevinster.

Projektet har været givtigt på den måde, at det har bragt universitetet tættere sammen med virksomhederne. Vores studerende er kommet helt ind i virksomhederne, og det har været særdeles givtigt for vores studerende, at få deres viden bragt i spil i virkeligheden. Ligeså har flere virksomheder i projektet set mulighederne i at snakke med eksterne med digitale kompetencer.

Fra krøllede tegninger til store projekter

Opsøgende innovation er den metodiske tilgang til projektet, som handler om at de lokale erhvervskontorer i tæt samarbejde med projektets øvrige partnere har været døråbner til virksomhederne. Projektet har så sikret at tilpasse indholdet til den enkelte virksomhed og deres ønsker og behov. Projektet har desuden taget udgangspunkt i at være fysisk til stede i virksomhederne og i den virkelighed, der sker på gulvet. For Fjerritslev virksomheden Inelco Grinders A/S har det været afgørende for deres deltagelse.

Vi har igangsat flere projekter i samarbejde med projektets partnere. Blandt andet 3D print til produktionen her på adressen. Den opsøgende kontakt fra Vækst Jammerbugt og de øvrige samarbejdspartnere i projektet har været medvirkende til, at vi rent faktisk fik vores projekter i gang. De ressourcer vi kan trække på i projektet, har været værdifulde og afgørende, fortæller Magnus Weber, R&D engineer hos Inelco Grinders A/S

Indehaver af pulverlakeringsvirksomheden J-Coating i Aalestrup, Peter Frederiksen er også blandt de deltagende virksomheder, og fra deres side lyder der også begejstring for projektet.

Jeg kan kun anbefale andre virksomheder at investere tid i sådanne projekter. Da vi gik ind i projektet for tre år siden og til afslutningskonferencen i dag, har vi iværksat flere tiltag, der helt konkret har skabt bedre bundlinje, forbedret processer, og allervigtigste har vi fordoblet vores medarbejderantal. I takt med at vi involverer os, så skruer projektets partnerne også op for deres viden og input. Et af de seneste konkrete tiltag vi har iværksat sammen med projektet, er at gøre vores virksomhed papirløs, hvor alt foregår via en tablet i stedet for på et stykke papir. Det er bare ét blandt flere initiativer, vi har gennemført sammen med projektet.

Erhvervsprojektet Nordvest Smart Production afsluttes formelt i august 2022.

NordVest Smart Production er finansieret af EU's Regionalfond, Erhvervsministeriets yderområdepulje og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.