Ny ledelse og nyt navn

Publiceret 04-05-2022

Vi har haft generationsskifte i Udviklingspsykiatrien i Vesthimmerland og det er en fornøjelse at præsentere vores nye lederteam, som består af: Heidi Kløve Sørensen og Christian Mosbjerg Østerby.

Heidi en nyansat pr. 1. maj og kommer med en solid rygsæk af ledelseserfaring fra b.la. Region Midt og Mariagerfjord.

Christian er kendt i afdelingen, hvor han tilbage i 2016 blev ansat som pædagog og i den seneste periode har været konstitueret som stedfortræder.

Men ikke kun ledelsen skiftes, det gør navnet på afdelingen også!

Vi ændrer afdelingens navn til: Mestringscentret og medarbejderne bliver til mestringsvejledere.

Navneskiftet kommer fordi vi vil bruge sproget til at understøtte vores intentioner i mødet med borgerne og udviklingstendenserne for området – nemlig en tilgang præget af egen mestring og Recovery. Mestring handler om at håndtere nye eller svære situationer. Mestring er at håndtere nye eller udfordrende betingelser uden at komme i mistrivsel. Mestringscentrets formål er at tilbyde støtte/vejledning til at mestre egen livssituation bedst muligt. Mestringsvejlederne har fokus på ressourcer, håb og drømme for fremtiden, med afsæt i egen opfattelse af situationen. Inddragelse og medindflydelse i egen proces, er central i et mestrings forløb.

Håber I vil tage godt imod både de nye ledere, det nye navn og den tilgang, det repræsenterer!