Omkring 150 børn og voksne var samlet til kick-off event for byudviklingsplanerne i Aalestrup og tøndeslagning på Store Torv

Publiceret 02-03-2022

I søndags afholdte Vesthimmerlands Kommune, i samarbejde med Aalestrup Handel & Erhverv og LABLAND Arkitekter, fastelavnsfest og kick-off event på Store Torv i Aalestrup, hvor omkring 150 børn og voksne var mødt op.

Tanken bag arrangementet var at skabe et udendørs bylivskontor, hvor LABLAND og Vesthimmerland Kommune stod klar til at fortælle om projektet med byudviklingen i Aalestrup og lytte til borgernes tanker og idéer - samtidig kunne børn og barnlige sjæle hygge sig med en omgang slå-katten-af-tønden.

Efter tøndeslagning var der flere som hoppede med på en byvandring, hvor de forskellige emner blev vendt og udvalgte steder i byen blev besøgt.

Der var også mulighed for at gå på opdagelse i forskellige temaer, blive inspireret og dele ”likes” til, hvad der kan understøtte og styrke et levende Aalestrup. Der er samtidig indrettet et bylivskontor på Knabergården (på gangarealet ved biblioteket), hvor borgerne løbende kan give inputs til byudviklingsplanen og følge med i udviklingen.

Kort om projektet - byudvikling i Aalestrup

Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at der skal laves en ny byudviklingsplan for Aalestrup og afsat midler til planen. Ønsket er, at byudviklingsplanen skal understøtte og styrke et levende Aalestrup - en by hvor rammerne er i orden for det gode, sunde og aktive liv i byen. Aalestrup skal være en rar by at bo i og besøge året rundt. Vigtigst er, at byen skal afspejle de mennesker, som bor i byen og deres behov. Derfor kommer byudviklingsplanen til at blive skabt og udviklet med afsæt i af en inddragelsesproces – som vi håber, at du vil være med i!

Projektforløbet startede i januar og løber frem til sommerferien, hvor byudviklingsplanen skal afleveres til både politisk og offentlig høring. Herefter skal planen danne ramme og udgangspunkt for eventuelle fremtidige udviklingsprojekter i byen på både den korte og den lange bane i samarbejde med lokale ildsjæle og aktører, ejendomsudviklere, fonde, Vesthimmerland Kommune m.fl.

Projektforløbet er et samarbejde mellem borgerne, Vesthimmerlands Kommune og LABLAND arkitekter.

Spørgeskemaundersøgelse

Borgerinddragelsesprocessen blev sat i gang først i februar måned med en indledende spørgeskemaundersøgelse blandt alle byens borgere over 16 år. Her har der været rigtig fin opbakning, da man har modtaget 466 besvarelser i alt – med rigtig mange gode kommentarer. Der begynder altså, at tegne sig et tydeligt billede af tematikker, og hvad der er vigtigt for byens borgere.

Bylivskontor rykker ud igen i uge 11, 12 og 13

Med et mobilt bylivskontor vil Vesthimmerlands Kommune og LABLAND komme rundt i alle hjørner og afholde forskellige arrangementer – alt fra ungeworkshop til fyraftensstunder med forskellige tematikker. Fokus er på den gode og inspirerende samtale, hvor der er plads til krydsbestøvning, udvikling og ‘høst’ af viden og vigtige input og idéer til Aalestrups fremtidige udvikling på både den korte og lange bane. Bylivskontoret vil ud over at rykke rundt i byen også have en fast base på Knabergården, hvorfra man kan følge projektets udvikling.

Udviklingsråd

Hvis du har lyst til at følge udviklingen af byudviklingsplanen lidt tættere, kan du tilmelde dig udviklingsrådet. Udviklingsrådet er projektets ambassadører i byen og vil deltage i sparrings- og planlægningsmøder med LABLAND og Vesthimmerland Kommune. Tilmeld dig ved at sende en mail med navn, mail og tlf. nr. til LABLANDs projektleder, Simone på sb@labland.dk.