Fantastisk positiv byudvikling i Aalestrup

Publiceret 25-11-2022

På torsdagens byrådsmøde blev byudviklingsplanen "En by i bevægelse" for Aalestrup by endelig godkendt efter at have været i offentlig høring i 8 uger – den er med til at sikre en fortsat sammenhængende udvikling i Aalestrup.

Aalestrup er en by i bevægelse – en yderst positiv bevægelse. Realiseringen af byudviklingsplanen har et langsigtet perspektiv med baggrund i en 2035-vision, hvor målet er at styrke sammenhængskraften og skabe rammerne for et attraktivt liv i Aalestrup.

Jeg glæder mig meget over, at planen nu er godkendt og klar til at komme videre i processen, hvor mange projekter skal realiseres i Aalestrup, siger Borgmester, Per Bach Laursen.

I forbindelse med budgetlægningen i 2020 besluttede Byrådet at afsætte midler til arbejdet med en ny Byudviklingsplan, hvor fokus var at fastholde og styrke den positive udvikling, som byen oplever. Planen samler op på Byudviklingsplanen ”Aalestrup - Byen på kanten af åen” fra 2012 og inspirerer til, hvordan byens uforløste potentialer kan løses gennem en række mindre såvel som større projekter for seks forskellige indsatsområder – udpeget og prioriteret af borgerne i forløbet.

Det er vigtigt at nævne, at byudviklingsplanen ikke er et endegyldigt facit men blot til inspiration, og at projektidéerne kan være oplæg til budgetprioriteringer for Byrådet, ligesom de kan være oplæg til tilskudsansøgninger ved diverse fonde og som et idékatalog til at indgå i dialog med ejendomsudviklere, fortæller Borgmester, Per Bach Laursen.

Borgerinddragelse og aktiv deltagelse i projektet har været et stort omdrejningspunkt i udarbejdelsen af planen:

Når der arbejdes med byudvikling lægger vi i Byrådet stor vægt på borgerinddragelse og aktiv deltagelse i projektet. Det har været vigtigt at sikre, at Byudviklingsplanen afspejler borgernes viden, ønsker og ideer samt sikre ejerskab til projekterne, supplerer Borgmester Per Bach Laursen.

Byudviklingsplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem byens borgere og brugere, LABLAND architects og Vesthimmerland Kommune. Borgere, foreninger, erhvervsliv, institutioner og skoleklasser og mange flere har deltaget aktivt i Byudviklingsplanens tilblivelse. Der har været en overvældende interesse og stort engagement gennem hele processen, som viser, at Aalestrup er en by, hvor rigtig mange ønsker at engagere sig og bidrage positivt til byens udvikling. Det er en fantastisk styrke, der er vigtig at fastholde.

Ny udvikling af tidligere slagterigrund i midtbyen

Himmerlandskød er nu flyttet ud i deres store nye byggeri på Ndr. Ringvej. Derfor fylder omdannelsen af arealet i byens midte med slagteriets tidligere bygninger en stor del i udviklingsplanen. 

 - Et særligt fokusområde i planen er det tidligere slagteri og den omkringliggende grund, hvor vi nu skal have afklaret aftalerne med ejerne om fremtiden, så grunden kan blive klar til de nye byudviklingsinitiativer. Vi har en god dialog i gang, fortæller Borgmester, Per Bach Laursen.

I byudviklingsplanen foreslås det, at der arbejdes på at omdanne hele området omkring Testrupvej/Nørreled, Himmerlandsstien, Jernbanegade og Vestergade – altså også området omkring det tidligere slagteri. Forslaget går på, at der skabes en kompakt bymidte – med den primære handelsstruktur, som understøttes yderligere med placering af fremtidige kommercielle og offentlige funktioner i området. Omdannelsen af slagterigrunden skal skabe merværdi for til gavn for hele byen. Udviklingsplanen foreslår derfor, at området udvikles med afsæt i følgende tiltag:

 • Forskelligartede bygningsformer til både byfunktioner, byboliger og erhverv,
 • Uderum, der fremmer mødet på tværs og bringer naturen ind i byen,
 • Stærke forbindelser og koblinger til de omkringliggende byfunktioner.

Hvordan det endelige resultat af byudviklingen omkring det tidligere slagteri ender må tiden vise, og den udvikling glæder Borgmester, Per Bach Laursen, sig til at følge:

- Byudviklingsplanen kommer med forslag og inspiration til, hvordan pladsen kan udnyttes, og jeg ser frem til at følge udviklingen fremover både på grunden og i resten af Aalestrup By. Men for at byudviklingsplanen kan vokse fra papir til byudvikling er det afgørende, at den igangsatte dialog mellem kommune, borgere, foreninger og virksomheder fortsætter efter planens vedtagelse, da den beror på et godt samarbejde, afslutter Borgmester, Per Bach Laursen.

Fantastisk positiv byudvikling de seneste 10 år

I forbindelse med at den nye byudviklingsplan er blevet godkendt har vi været et smut ’down memory lane’ for at se tilbage på den udvikling, der allerede har været i byen, og hvad der er lykkedes i Aalestrup de sidste 10 år, som bl.a. har været med til at sikre stabil bosætning:

 • Aalestrup Skole er blevet udbygget og har været igennem en stor renovering samt fået anlagt nye legeområder med bl.a. klatretårn.
 • Børnehuset Aalestrup er blevet ombygget, har fået en ny tilbygning og udearealet er blevet udvidet med en fantastisk legeplads.
 • Der har været godt gang i salget af boligudstykninger, hvor nyeste skud på stammen er Langmosen.
 • Gaderenovering og byfornyelse er sket flere steder i byen heriblandt overdækning af torvet og en forskønnet bymidte efter kloakrenoveringen.
 • Aalestrup Friluftsbad bliver udbygget med en ferskvandssø og andre nye faciliteter.
 • Erhvervslivet er i rivende udvikling heriblandt Himmerlandskød, der har bygget nyt stort slagteri med administration.
 • Tomme erhvervslokaler er blevet udnyttet, hvor især Treco og Fjelsø har haft vokseværk.
 • Colas-grunden er blevet omdannet til en ny flot REMA-1000 samt et Læge- og Sundhedshus.
 • Aalestrup har fået en fantastisk bro over Simested Å, som er et aktiv for byen og forbinder bydelene over åen.
 • Bevægelsesparken ved Rosenparken har skabt anledning til masser af oplevelser for alle.
 • Nedrivning af dårlige ejendomme i Vestergade.
 • Hundeskov er blevet etableret og bliver brugt flittigt.
 • Himmerlandsstien er blevet asfalteret og gadelys er sat op, hvilket har skabt en tryg skolevej.
 • En cykelbane er blevet anlagt, og har sammen med REMA-1000 og Læge- og Sundhedshuset udviklet samme område.
 • Det grønne område mellem Himmerlandsstien og Busgade, hvor der er etableret en lille bypark for leg og ophold ved busstationen.

Vi glæder os til at fortsætte udviklingen af Aalestrup by og se flere projekter blive til virkelighed.

Læs den samlede byudviklingsplan for Aalestrup