Ny ambitiøs klimaplan godkendt i Vesthimmerland

Publiceret 27-10-2022

På torsdagens byrådsmøde godkendte Byrådet en ny ambitiøs klimaplan for Vesthimmerlands Kommune, der skal sikre høje mål for klimaindsatsen i 2030 og 2050.

Landbrug, mobilitet, vedvarende energikilder og borgerrettede indsatser. Vesthimmerlands Kommune har nu politisk vedtaget en målrettet klimaindsats, der skal sikre meget ambitiøse mål i 2030 og 2050. Planen har nu fået det officielle DK2020-stempel efter C40’s internationale standard, og dermed er Vesthimmerlands Kommune med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Vesthimmerlands Kommune blev i 2020 en del af det nationale projekt DK2020, hvor ambitionen er, at der udarbejdes klimahand­lingsplaner for alle kommuner i Danmark, der understøtter globale og nationale klimamålsæt­ninger. Derfor er der udarbejdet en klimaplan, der gen­nem fællesskab og lokalt forankret handlinger skal sikre et grønnere Vesthimmerland. Planen er et dynamisk redskab, der revideres hvert 4. år, og handlingerne defineres og prioriteres årligt. Herved sikres det, at de nyeste udviklingstendenser og strategier løbende indgår i det samlede arbejde.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, sætter følgende ord på den nye klimaplan, som altså nu er politisk godkendt i Byrådet.

Vi skal stå sammen om at skabe en grønnere fremtid, og skal derfor alle bidrage og gøre en indsats for klimaet. I Vesthimmerland sætter vi ambitionerne højt og løfter i samlet folk, da opgaven er for stor til, at den enkelte kan løfte den alene, siger Per Bach Laursen.

I Vesthimmerlands Kommune er det ambitiøse mål, at inden 2030 har Vesthimmerland som geografisk område opnå­et 88 % klimaneutralitet, og inden 2050 er Vesthimmerland 100 % klimaneutral og -robust, og dermed modstandsdygtig overfor klimaforandringerne.

Her har vi især de tre områder mobilitet, energi-øer og landbruget, som vi kigger på. Især landbruget er både vores udfordring, men helt bestemt også vores store stedbundne potentiale med eksempelvis biogas-produktion og de energi-øer som kan skabes, siger borgmester Per Bach Laursen, som også påpeger, at de mange ambitioner, mål, handlinger og samarbejder skal ske med et udsyn lige fra kommunalt, regionalt til internationalt.

På baggrund af DK2020 visionen, Vesthimmer­lands Kommunes ambitioner for den grønne omstilling og CO2-regnskabet er der defineret tre overordnede spor for den grønne omstilling af Vesthimmerlands Kommune, som er forpligtende og prioriteres i det politiske arbejde; Klimabevidsthed gennem nedsættelse af forbrugsudledninger, klimarobusthed gennem forebyggelse og planlægning og Klimaneutralitet gennem nedsættelse af sektorudledninger.

Formand for Vesthimmerlands Kommunes klimaudvalg, Jakob Dyrman, siger:

Sammen sætter vi retningen for et grønnere Vesthimmerland ud fra konkrete indsatser og an­befalinger på baggrund af tre overordnede strategiske spor og ni fokusområder. Der er ikke blot tale om udarbejdningen af en klimahandlingsplan, men en kulturændring forankret dybt i organisationen. Med andre ord er den grønne dagsorden blevet en del af Vesthimmerlands Kommu­nes DNA.

Se udviklingsplanen her 

Udviklingsplan for grøn omstilling 2022

Læs mere om et grønnere Vesthimmerland