Regulativ for husholdningsaffald er nu i offentlig høring

Publiceret 04-10-2022

Regulativ for husholdningsaffald er i offentlig høring fra den 5. oktober – 6. november 2022.

Læs regulativet

Hvis du har bemærkninger til regulativet, kan du benytte den orange bjælke foroven 'Send dit høringssvar' eller skriv til affald@vesthimmerland.dk. Husk at angive tydeligt, hvor og hvad det er i planen du har bemærkninger til, såfremt du sender et skriftligt svar til mailen.

Efter den offentlige høring vil eventuelle høringssvar blive indarbejdet i regulativet. Herefter sendes regulativet til endelig godkendelse i byrådet.