Borgernes sikkerhed i ældreplejen er højnet markant i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 27-04-2023

Vesthimmerlands Kommune har deltaget i et 2-årigt forbedringsprogram, der har højnet borgernes sikkerhed og kvaliteten af plejen markant og skabt større faglig stolthed og arbejdsglæde for medarbejderne. Det er sket gennem systematiske arbejdsgange, løbende fokus på læring og udvikling og tværfagligt samarbejde.

Vesthimmerlands Kommune har været en del af forbedringsprogrammet I sikre hænder, der har haft til mål at øge borgernes sikkerhed og forbedre kvaliteten af plejen på plejehjem og i hjemmeplejen ved at reducere antallet af medicinfejl, tryksår, fald, uplanlagt vægttab, infektioner og forebyggelige indlæggelser.

Efter det 2-årige forløb tilslutter Vesthimmerlands Kommune sig til listen over de i alt 33 kommuner, der har deltaget i programmet og vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale. Erfaringerne viser, at I sikre hænder er med til at sikre borgerne en sikker pleje og behandling, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

I Hjemme- og sygeplejen i Farsø har de arbejdet med at reducere medicinfejl og at reducere fald hos borgerne, på Plejecenter Kærbo i Ranum har de bl.a. opnået at have 200 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt, på Korttidsafsnittet på plejecenter Højgården har de opnået 100 dage uden tryksår

- Tidligere brugte vi lang tid på at rette op på fejl i medicindoseringerne. Enten var der for mange piller, for lidt piller eller doseret piller i de forkerte rum og der blev heller ikke altid kvitteret for medicinen. Det var et irritationsmoment for der går lang tid med at rette op på fejl. Nu får vi aldrig henvendelser om at der er fejl i medicindoseringen og vi sparer tid som vi kan bruge på borgerne, fortæller sygeplejerske Bente Krarup Andersen fra Plejecenter Kærbo.

15 kommuner deltog i 3. runde af I sikre hænder, der løb fra april 2020 til marts 2023. Programmet er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Større sikkerhed for de ældste i samfundet

Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) udtaler:

De mange ældre, som er i kontakt med den kommunale syge- og ældrepleje, har krav på en pleje og behandling af høj kvalitet. Derfor er det også helt afgørende, at man i det nære sundhedsvæsen kan reducere fx medicinfejl, infektioner og tryksår, så man styrker patientsikkerheden og forebygger sygehusindlæggelser, siger Sophie Løhde og fortsætter:

Jeg har fulgt ’I sikre hænder’ i en årrække og er glad for at se, at flere og flere kommuner har deltaget i programmet. Kommunerne har opnået flotte resultater og er med til at vise, hvordan man i praksis kan øge kvaliteten i ældreplejen til gavn for både borgere og personale. Det er godt gået.

At der er fundet en solid metode til at komme problemerne i ældreplejen til livs, glæder også direktør i KL, Christian Harsløf.

- Langt flere borgere vil i fremtiden have behov for pleje og behandling af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og derfor bliver det kun endnu vigtigere, at kommunerne har metoder til at forbedre borgersikkerheden. Vi skal sikre, at vores ældste i samfundet får en sikker pleje og behandling – hver gang. I sikre hænder har øget borgersikkerheden markant og har også højnet medarbejdernes faglige stolthed og arbejdsglæde, siger Christian Harsløf.

Systematisk arbejde med kvalitet i kommunerne

Med forbedringsprogrammet har medarbejdere og ledere i kommunerne fået redskaber, der sikrer, at kvaliteten af plejen er på et højt niveau i hjemmeplejen og på plejecentre.

- Kommunerne viser endnu en gang, at en målrettet indsats kan mindske antallet af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen, siger Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og fortsætter:

- Med I sikre hænder har medarbejderne fået mulighed for at bruge deres faglighed, og de har samtidigt lært metoder til at systematisere arbejdsgange og opbygge en lærings- og udviklingskultur. Deres indsats har i den grad skabt en forskel for borgernes sikkerhed og livskvalitet.

Fakta om I sikre hænder 3

Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald, uplanlagt vægttab, infektioner og forebyggelige indlæggelser.

I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet.

I sikre hænder 3 er finansieret gennem Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, hvor regeringen har afsat 16 mio. kr. til udbredelse af forbedringsprogrammet.

Gennem I sikre hænder har medarbejdere og ledelse lært forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, at indsamle og analysere data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

I forbedringsprogrammet har kommunerne arbejdet med de fokusområder, der har været størst behov for hos dem. Dog har alle arbejdet med medicinsikkerhed, heriblandt sikker medicinering af borgere med demens.

Kommunerne i I sikre hænder 3 er: Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø.

Læs mere her: www.isikrehænder.dk