Mindre teams i hjemmeplejen i Aars distriktet

Publiceret 09-02-2023

I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi aktivt for at skabe en fremtidssikret ældrepleje, der kan håndtere de landsdækkende udfordringer i form af rekruttering af flere medarbejdere samt flere ældre, der bliver længere i eget hjem.

Derfor har vi startet et projekt op, hvor fokus i første omgang er på mindre teams i hjemmeplejen i Aars distriktet. Projektet er et treårigt puljeprojekt fra Socialstyrelsen, som vi glæder os til at tage del i.
 
Formålet, med at lave mindre teams, er at øge trivslen og arbejdsglæden hos personalet, at vores medarbejdere oplever mere medstyring af deres hverdag, og at vores borgere oplever, der kommer færre forskellige medarbejdere i deres hjem.
 
I november 2022 blev der afholdt Kickoff, hvor godt 70 medarbejdere var samlet. Sammen blev der stemt om navnet for projektet, der fremover hedder: Projekt MINI – Mål, Interesse, Nærvær og Initiativ – mindre hold – bedre arbejdsindhold.
 
I starten af året startede det første team med kompetenceudvikling, som man kan se på billederne.
 
Erfaringer fra andre kommuner og flere undersøgelser viser, at vi kan forvente, at sygefraværet nedbringes ved, at arbejdsglæden øges. Der skabes tættere relationer kollegaer imellem i de mindre teams, der sammen har indflydelse på kørelister og den faglige opgaveløsning. Det kommer også borgerne til gode, da kontinuiteten og stabiliteten øges ved borgerne; det styrker kvaliteten af ydelserne.