Vesthimmerlands øgede fokus på grøn omstilling tiltrækker internationale kandidater

Publiceret 09-01-2023

Væksten i erhvervslivet samt det øgede fokus på den grønne omstilling giver udfordringer i forhold til at tiltrække den rette nødvendige kvalificeret arbejdskraft til Vesthimmerland. For at sikre den fortsatte udvikling har det for nyligt afsluttet EU-finansierede projekt, Go Vest, bygget bro mellem internationale kandidater og lokale, vesthimmerlandske virksomheder.

Den internationale kandidat fra Indien, Mohit Nair, er netop nu ved at færdiggøre sin kandidatafhandling om energi-øer indenfor Energy Power Systems and High Voltage Engineering på Aalborg Universitet. Han har været i landet siden 2020 og fortæller entusiastisk, at det er Danmarks førende position indenfor grøn energi, som fik ham til at rette blikket mod landet.

Da jeg studerede til bachelor, blev konceptet med energi-øerne udviklet og det danske Folketing godkendte det. Det øjeblik jeg så det, tænkte jeg, at jeg har brug for at være her. Det er her, den næste forandring sker, så det er her, jeg skal være, fortæller Mohit Nair.

Mohit Nairs øjne lyser op, når han beskriver, at det primært er jobindhold, som er afgørende i forhold til at vende blikket mod Vesthimmerland. Allerede inden aflevering af sin kandidatafhandling har Mohit Nair været i kontakt med virksomheder fra Vesthimmerland og andre nabokommuner om et muligt fremtidigt match. Foruden Go Vest har Mohit Nair været del af Young Professionals in Denmark, hvor han har deltaget i både workshops og virksomhedsbesøg. Gennem disse projekter har han fået kontakt med to mentorer, som har været en stor hjælp i forhold til at finde sig til rette i Danmark.

En anderledes arbejdskultur

Foruden det danske fokus på den grønne omstilling fremhæver Mohit Nair den danske arbejdskultur som en stor fordel. I den indiske arbejdskultur er der ikke samme grad af tillid til medarbejderne, som Mohit Nair har oplevet her. Han fremhæver, at der er en langt større mulighed for læring i Danmark, fordi man har tillid til hinanden og fordi virksomhedsstrukturen typisk er langt fladere end den yderst hierarkiske struktur i hans hjemland. Det giver langt bedre muligheder for at prøve tingene af og lære af det, hvilket også er hans indtryk af de vesthimmerlandske virksomheder. Mohit er ikke bange for at tage turen til Vesthimmerlands Kommune eller bosætte sig der, hvor jobbet er, og blive del af lokalsamfundet.

At være i energiindustrien ville være en kæmpe mulighed for læring. Danmark er meget længere fremme end andre lande i den henseende, lyder det fra Mohit.

Mohit Nair beskriver desuden, at han oplever, at danske virksomheder generelt er meget åbne og gerne vil fortælle om sig selv. I forbindelse med et Young Professionals in Denmark-arrangement besøgte han Versalift i Farsø og kalder begejstret virksomheden for ”et ret fantastisk sted”. Mohit Nair fremhæver, at der er tale om en international virksomhed, hvor der tales engelsk, og en mangfoldig arbejdsplads. En klar fordel, når man er ved at lære sproget. 

Sprogbarrieren

Direkte adspurgt beskriver Mohit Nair det danske sprog som en udfordring. Han har arbejdet målrettet med at lære det, deltaget i flere danskkurser og har taget sprogtests. Men ifølge ham selv kom han lidt sent i gang med det sproglige. Heldigvis er Mohit Nair igennem Go Vest-projektet blevet tilbudt kursus i dansk, som tilgodeser hans individuelle behov og sproglige niveau.

Jeg synes, at jeg startede lidt sent og hvis jeg havde fået denne mulighed, da jeg først kom til Danmark, ville jeg godt kunne bruge både mentor og sproget som ”roadmap”. Jeg prøvede at få styr på studierne, kulturen, være del af en sport, jeg prøvede at ”mingle” med danskerne og samtidigt lære lidt dansk. Det kan være meget på en gang, konstaterer Mohit.

 Som citatet afslører, laver Mohit Nair andet end at være studerende for at finde sig til rette i Danmark og lære sproget såvel som kulturen at kende. Han taler allerede godt dansk, men har et stort ønske om hele tiden at blive bedre.

Et rigt fritidsliv

Begejstringen er ikke til at tage fejl af, når talen falder på Mohit Nairs fritidsaktiviteter. Han spiller håndbold og er glad for positionen som højre fløj på sit hold i Aalborg. Sporten har været en god introduktion til den danske kultur og til, hvordan man interagerer med hinanden på og udenfor banen.

Udover sporten bruger han en del af sin fritid på frivilligt at arbejde i en af Dansk Folkehjælps genbrugsbutikker. Også her oplever han en stor tillid fra sine kolleger og i Danmark generelt.

Det chokerede mig, at genbrugsbutikken havde hylder med cd´er og bøger udenfor butikken. Det gør man ikke i Indien! Hvis man gør det, bliver det stjålet. Her havde vi det udenfor butikken og jeg spurgte, om vi ikke skulle blive udenfor ved varerne. Men mine kolleger sagde bare, at jeg ikke skulle bekymre mig. Det elsker jeg bare ved Danmark! fortæller Mohit begejstret.

Klar til fremtiden

Mohit Nair beskriver sig selv som meget åbensindet overfor fremtidige jobmuligheder og begrænser ikke sig selv og er helt på det rene med, at han som nyuddannet ikke kan vælge og vrage. Han har modtaget træning i at pitche sig selv til en arbejdsgiver, interagere med virksomheder, opnå viden om danske arbejdsvilkår og forventningsafstemme i forhold til virksomhedsbesøg og jobsamtaler. Så han føler sig godt klædt på til fremtiden.

Jeg har en stor interesse for den grønne omstilling og vil gerne være en del af at fremme denne forandring i Danmark. Endnu er det tidligt, men med mange små skridt sker forandringer. Med en international kandidat kan virksomhederne få en langt mere international profil og mulighed for at nå langt flere områder for potentiel vækst. Jeg vil gerne bidrage til fremme den grønne omstilling for en lokal virksomhed i Vesthimmerland.

Mohit Nair håber på at komme i dialog med vesthimmerlandske virksomheder, hvor han kan vise sit værd og hvorfor han er den rette til et eventuelt job.

Go Vest – netop afsluttet

Formålet med Go Vest-projektet har været at sikre kvalificeret arbejdskraft til det vesthimmerlandske erhvervsliv igennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale kandidater.

Med projektet har lokale virksomheder gjort brug af en skræddersyet ’virksomhedspakke’ bestående af en konkret behovsanalyse, hjælp til pre- og onboarding, tilskuds- og mentorordninger, danskkurser og meget mere.

 

Go Vest-projektet er et internt samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune (projektejer), Erhverv Væksthimmerland (projektleder) og Jobcenter Vesthimmerland, og er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.