12 ansøgninger til vedvarende energiprojekter er modtaget – hvad kommer der til at ske?

Publiceret 26-06-2023

Ansøgningsfristen var midt i april, hvor Vesthimmerlands Kommune i alt modtog 12 ansøgninger til vedvarende energiprojekter.

De seneste måneder er ansøgningerne blevet screenet, og til september/start efterår 2023 skal Byrådet tage stilling til, hvilke projekter som skal igangsættes.

Ansøgningerne går primært på at etablere vindmøller, solceller og biogasanlæg. Det sker som et led i Folketingets klimalov, hvis hovedformål er at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030, og opnå et klimaneutralt Danmark i 2050.

I Vesthimmerlands Kommune har Byrådet sat en ambitiøs målsætning om et grønnere Vesthimmerland, der skal være med til at forebygge de kommende klimaforandringer, udvikle erhvervslivet, sikre bæredygtige borgerinitiativer og en grønnere energiforsyning.

Vesthimmerland er med de ovenstående visioner og vores geografiske område blevet et attraktivt område for vedvarende energi i omstillingen til et grønnere Danmark. I den sammenhæng har vi modtaget 12 ansøgninger og projekter, som kan ses nedenfor.

 •  Vesthimmerland Go Green: Farsø, V. Hornum og Haubro: 18 200 m vindmøller, ca. 600 hektar solceller samt en industriklynge
 •  Nørrekær Enge II: 40 150-185 m høje vindmølle
 •  Nørrekær Enge: Ca. 1000 hektar solceller
 •  Nørrekær Enge: Biogasanlæg, kapacitet ca. 690.00t biomasse.
 •  Vilsted/ Gårdsted: 3 150 m vindmøller og ca. 60 hektar solceller
 •  Svoldrup Kær: Op til 10 185 m vindmøller og ca. 170 hektar solceller
 •  Svingelbjerg: 5 150 m vindmøller og ca. 130 hektar solceller
 •  Vilsted, Blødhøj: 5 140 m vindmøller
 •  Strandby: Ca. 160-180 hektar solceller
 •  Brøndum/Hemdrup Kær: Ca. 650 hektar solceller
 •  Søttrup: Ca. 73 hektar solceller
 •  Blære: Ca. 90 hektar solceller

Alle projektansøgninger kan ses her:

https://dagsordener.vesthimmerland.dk/vis?id=ac93a5ed-33c7-4019-9ec8-2a26da8e0060&iframe=true&punktid=0fdd2e4e-495e-4a9a-9cd2-479eea32430d

Byrådet skal tage stilling til de 12 ansøgninger og nu prioritere mellem de 12 projekter, og herefter igangsætter Administrationen planlægningen af disse. Vi kan ikke sige noget om, hvor mange eller få projekter, som Byrådet vælger at gå videre med til igangsætning – og hvor mange år ude i fremtiden planlægning og selve opsætning af de prioriterede anlæg tager.

Fordebat og borgermøde

Første skridt i planlægningen af de prioriterede projekter vil være at afholde fordebat og borgermøde. Her vil alle have mulighed for at komme med input til projektet. Alle beboere i nærområdet vil blive orienteret via e-boks, når der bliver igangsat en fordebat. På baggrund af for-debatten skal projektet igen behandles i ØK eller Byrådet.

Her skal der tages stilling til, hvorvidt det ønskes at gå videre med planlægning og miljøvurdering af projektet/projekterne. Hvis der fortsat er politisk opbakning til projektet, skal alle væsentlige forhold belyses i den videre planproces.

Herunder Bl.a.:

- Påvirkning af naboer (støj/ skygge)
- Påvirkning af natur og miljø
- Påvirkning landskab (visuel oplevelse)

Tip – Bliv klogere her

Energistyrelsen
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller

Hold dig orienteret
https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/moeder-dagsordener-og-referater/dagsordener-og-referater

Kontakt
energi@vesthimmerland.dk