Pulje til finansiel støtte til lokale fællesvarmeløsninger

Publiceret 26-06-2023

Vesthimmerlands Kommunes Varmeplan fra 2022 klarlægger de nuværende muligheder for udbygningen af fjernvarmen i de byer, som i dag er gasfyrede byer i Vesthimmerlands Kommune.

Varmeplanen konkluderer, at der er et udvidelsespotentiale til byerne Ullits og Fandrup, hvilket betyder, at de resterende gasbyer enten skal overgå til individuel varmeforsyning eller at de mindre lokalsamfund selv skal etablere lokale fællesvarmeløsninger.

Vesthimmerlands Kommune anerkender at lokale fællesvarmeløsninger kræver et stort fodarbejde fra lokale ildsjæle, såvel som store usikkerheder i forhold til at undersøge de lokale muligheder. De lokale projekter kræver ekspertrådgivning, i undersøgelses og projekteringsfasen, hvilket kan være svært at finde finansiering til i opstartsfasen.

Derfor har Vesthimmerlands Kommune besluttet, at lokalsamfund som ønsker at etablere lokale fællesvarmeløsninger kan ansøge kommunen om finansiel støtte. Det er således besluttet at;

Lokale fællesprojekter kan ansøge kommunen om finansiel støtte på 80 % til udarbejdelse af forundersøgelser og projektering, dog kan projekterne maksimalt opnå en støtte på 160.000 kr. pr. projekt.

Allan Ritter, Formand for Teknik & Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune siger:

- Det glæder mig meget, at vi kan understøtte vores landsbyer med at rejse kommende fjernvarme-projekter. En vigtig kommunal opgave, Især i en usikker økonomisk tid på området. Vi ser frem til forhåbentlig mange ansøgninger, siger Allan Ritter og bliver suppleret af fungerende formand for Klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Signe Nøhr.

- Med dette tiltag viser vi, at klimapolitik også kan være landsbypolitik. Jeg håber, at borgerne i landsbyerne med denne finansielle støtte netop tør at gå skridtet videre, fordi vi med økonomisk hjælp kan afhjælpe på en del af usikkerheden ved større projekter. Vi håber, at landsbyerne vil benytte tilbuddet og stå sammen som by, så midlerne kan komme ud og arbejde. På den måde kan borgerne direkte medvirke til grøn omstilling, siger Signe Nøhr.

Vesthimmerlands Kommune har afsat 640.00 kr. til formålet og midlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Processen for ansøgning af midler til lokale fællesvarme projekter er som følger;

Projektmager indsender en ansøgning til Energi@vesthimmerland.dk, hvorefter ansøgningen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, som træffer endelig beslutning om projektet kan opnå støtte fra kommunen.

Ansøgningen bør som minimum indeholde;

  • Projektbeskrivelse
  • Beskrivelse af projektets geografi
  • Beskrivelse af hvilke parter der indgår i projektet (Samarbejdes der med eksterne parter)
  • Opnår projektet støtte fra andre steder end Vesthimmerlands Kommune
  • Beløbet der ansøges om, samt dokumentation for dette (fx tilbud fra rådgiver)