Regulativ for husholdningsaffald er nu i offentlig høring

Publiceret 05-06-2023

Regulativ for husholdningsaffald er i offentlig høring fra den 5. juni – 2. juli 2023.

Ændringen af regulativet sker, da indsamling af glasaffald i igloer er blevet overflødig i forbindelse med den husstandsnære indsamling af blandt andet glasaffald. Iglo-ordningen ønskes derfor afskaffet.

Du kan læse regulativer her

Hvis du har bemærkninger til regulativet, kan du benytte den orange bjælke foroven (i linket) eller sende dit høringssvar skriftligt til affald@vesthimmerland.dk. Husk at angive tydeligt, hvor og hvad det er i regulativet du har bemærkninger til, såfremt du sender et skriftligt svar til mailen.

Efter den offentlige høring vil eventuelle høringssvar blive indarbejdet i regulativet. Herefter sendes regulativet til endelig godkendelse i Teknik- og miljøudvalget.