Vesthimmerland fastholder antallet af plejehjem, men reducerer plejehjemspladser midlertidigt

Publiceret 20-06-2023

Sundhedsudvalget har i dag afholdt ekstraordinært udvalgsmøde, hvor det er blevet besluttet at arbejde videre med midlertidige lukninger af plejecenter-afsnit og derfor ingen permanente lukninger på området.

Vi har den seneste uge afholdt borgermøder om vores plejecentre og nuværende tomme pladser som en del af den generelle strukturdebat, som Byrådet besluttede at sætte i gang til Budgetforhandlingerne 2023. En proces, der også gælder vores skoler og administrationsbygninger.
 
Med dagens beslutning ligges der derfor op til, at Vesthimmerlands Kommune også fremadrettet vil have de nuværende plejecentre. Et valg, som bygger på erfaringerne fra borgermøderne og det faktum, at der kommer endnu flere ældre om en årrække. Derfor ser man udover de fire scenarier, som i første omgang var udgangspunktet:
 
1. Lukning af Plejecenter Søndervang, Gedsted
2. Lukning af plejecenter Kærbo, Ranum
3. Opsige driftsaftale med Røde Kors hjemmet, Løgstør
4. Midlertidig lukning af yderligere 10+19 boliger på Plejecenter Solvang, Aars
 
I stedet vil Sundhedsudvalget nu se på et femte scenarie, der handler om midlertidige lukninger af plejeafsnit. 26 pladser er allerede nedlukket på Plejecenter Solvang i Aars og med beslutningen i dag skal der ikke lukkes yderligere der. I stedet for permanente lukninger, så er det besluttet, at der midlertidigt skal lukkes 17 pladser – og her er indstillingen fra Sundhedsudvalget, at det er ni pladser på Plejecenter Aaglimt i Aalestrup og otte pladser på Plejecenter Højgården i Farsø. Det bliver nu sendt i høring. Forvaltningen skal samtidig belyse og undersøge, om der midlertidigt kan reduceres pladser på Røde Kors Hjemmet i Løgstør, som et alternativ til Plejecenter Aaglimt eller Plejecenter Højgården i Farsø.
 
Formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersen, siger:
 
- Vi har i dag afholdt et ekstraordinært sundhedsudvalgsmøde for at få vores kommende plejehjemsstruktur på plads før sommerferien. Det har været et gennemgående ønske på borgermøderne og det har vi lyttet til. Et enigt Sundhedsudvalg har valgt at fastholde antallet af plejehjem i Vesthimmerland.
 
- Med baggrund i, at vi bliver 50 % flere plus 80-årige de næste 10 år, har vi lagt vægt på, at vi på lang sigt får brug for den nuværende plejebolig-kapacitet. Beslutningen sikrer både vores økonomi og det faktum, at vi med midlertidige løsninger og ikke permanente lukninger fastholder vores plejehjemsberedskab, siger Asger Andersen, formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, og glæder sig over, at personale, pårørende og ikke mindst beboere i ro og tryghed kan gå på sommerferie og kende den nye struktur på området.
 
Den endelige beslutning om, hvilke plejecenter-afsnit der midlertidigt skal lukkes, sker efter høringsprocessen og en politisk behandling i Sundhedsudvalget og senere i Byrådet til august.