Børne- og Familieudvalget har nu truffet beslutning om fremtidens skole- og dagtilbudsstruktur i Vesthimmerland

Publiceret 19-05-2023

Byrådet i Vesthimmerland besluttede i forbindelse med budget 2023, at alle fagudvalg på baggrund af de demografiske udfordringer skal arbejde med strukturen i kommunens tilbud inden budgetforhandlingerne for 2024.

Tilbud dækker alt lige fra skoler, dagtilbud, plejecentre til administrationsbygninger. I denne proces har skoler og dagtilbud været de første på dagsordenen, hvor der siden begyndelsen af marts har været afholdt offentlige borgermøder på skolerne i Ranum, Vestrup og Gedsted med stort fremmøde og konstruktiv debat – ligesom borgermøderne blev efterfulgt af dialogmøder med de mange skole- og forældrebestyrelser i løbet af april måned og høringsprocesser, der har givet alle mulighed for at komme til orde.
 
Efter Byrådets samlede beslutning om at kigge på struktur samlet for Vesthimmerland til budgetforhandlingerne i oktober 2023, har det været et stort ønske at gøre processen på skole- og dagtilbudsområdet så kort som muligt, idet der er mange følelser og ændringer i spil for børn, forældre og ansatte.
På den baggrund har Børne- og Familieudvalget til dagens ekstraordinære udvalgsmøde indstillet følgende forslag til en kommende skole- og dagtilbudsstruktur, der skal skabe og indeholde bæredygtige skoler og dagtilbud i et perspektiv, der rækker 5 til 10 år frem. Bæredygtige skoler og dagtilbud defineres som enheder, der er bæredygtige i forhold til økonomi og efterspørgsel.
 
Følgende beslutninger har Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2023 indstillet til Byrådet til beslutning den 15. juni 2023 i Byrådssalen.
 
Indstilling 1:
  • Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen, Jeppe Korreborg Pedersen, Signe Nøhr, David Rathkjen, Benny Hansen og Jens Chr. Pedersen stemte for lukning af Ranum Skole, Ullits Skole og Vester Hornum Skole pr. 1. august 2024. Eleverne forventes flyttet til Løgstør Skole, Farsø Skole og Hornum Skole. Der udarbejdes forslag til nye skoledistrikter i efteråret 2023.
  • Et mindretal bestående af Lars Andresen stemte for lukning af Ranum Skole og Vester Hornum Skole.
  • Fra skoleåret 2024-2025 vil skoler automatisk blive indstillet til lukning, hvis elevtallet pr. 5/9 er under 75 elever to på hinanden følgende skoleår. I forhold til den kommende tildelingsmodel skal der indgå en garantitildeling med udgangspunkt i maksimal sammenlæsning af to årgange. Forvaltningen skal fremkomme med beregninger på det eksakte elevtal.
Indstilling 2:
  • Et enigt udvalg indstiller, at der oprettes lokale dagtilbud i eksisterende lokaler i Ranum Skole, Ullits Skole og Vester Hornum Skole pr. 1. august 2024, og der gives en garantitildeling på 20 årsnormsbørn til den samlede institution.
Indstilling 3:
  • Et enigt udvalg indstiller, at K-klasserne flyttes til Farsø Skole i de lokaler, der tidligere rummede Væksthus Farsø betinget af, at en købsaftale kan indgås og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Der finder høring sted som beskrevet.
  • Børne- og Familieudvalget ønsker en forbedring af udenomsarealerne inden 1/8-2024 således, at adgangsforholdene og legeområderne fra Væksthuset over Lassensvej mod Farsø Skole forbedres. Disse forbedringer bør indgå i byudviklingsplanen for Farsø.
Indstilling 4:
  • Et enigt udvalg stemte imod indstillingens punkt 4.
Indstilling 5:
  • Et enigt udvalg indstiller, at Valhalla og Højgården bevares som selvstændige institutioner.
Indstilling 6:
  • Et enigt udvalg indstiller, at Sneglehuset og Kridthuset bevares som selvstændige institutioner. Hvis børnetallet i Løgstør fortsat falder tages en sammenlægning af Sneglehuset og Kridthuset op igen.
Indstilling 7:
  • Et enigt udvalg indstiller, at Hornum Børnehave fra 1. august 2023 ændres til ren børnehave, og at Lyseblå Stue i den forbindelse flyttes til Valhalla i Farsø. Der finder høring sted som beskrevet.
Ovenstående indstilling til fremtidens skoler og dagtilbud er politisk besluttet i Børne- og Familieudvalget, men den endelige struktur og beslutning skal foretages af Byrådet torsdag den 15. juni, når det sidste byrådsmøde inden sommerferien afholdes på Rådhuset i Aars.
Vi vil selvfølgelig melde ud, når en endelig beslutning er taget for vores skoler og dagtilbud efter Byrådsmødet i juni måned.