Ansøgning for VE-anlæg – frist den 16. april 2023

Publiceret 29-03-2023

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune tog den 19. september 2022 stilling til retningslinjer for prioritering af VE projekter. Her besluttede Økonomiudvalget: 

  1. at ansøgninger for VE-anlæg, der udgør en samlet og integreret energipark, sagsbehandles ved modtagelse.
  2. at ansøgninger om energifællesskaber sagsbehandles ved modtagelse, da disse anlæg er vokset op af lokal interesse og med 100 % fokus på lokal værdiskabelse
  3. at ansøgninger for VE-anlæg, som enten udgøres af enten vindmøller eller solceller eller en kombination heraf, puljes og prioriteres politisk i 2. kvartal 2023.

Det er nu fastlagt, at den politiske prioritering kommer til at foregå på Teknik – og Miljøudvalgsmøde den 1. maj 2023, Økonomiudvalgsmøde den 10. maj 2023 og Byrådsmøde den 25. maj 2023. På disse møder behandles alle indkomne ansøgninger for VE-anlæg.

Sidste frist

Sidste frist for at indsende ansøgninger til den politiske prioritering er den 16. april 2023.

Den 25. august 2022 vedtog Byrådet i Vesthimmerlands Kommune 11 vurderingskriterier for VE-anlæg.

Se kriterierne her 

Kontakt 

Evt. spørgsmål kan sendes til energi@vesthimmerland.dk