Forslag til strukturdebat på Skole- og Dagtilbudsområdet er offentliggjort

Publiceret 08-03-2023

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023, at alle fagudvalg på baggrund af de demografiske udfordringer skal arbejde med strukturen i kommunens tilbud inden budgetforhandlingerne for 2024. På Børne- og Familieudvalgets møde den 7. marts 2023 blev det besluttet at sende de 9 scenarier og hele materialet i høring i berørte bestyrelser og MED-udvalg

Høringen i de berørte bestyrelser og MED-udvalg er med høringsfrist den 3. maj 2023 kl. 12.00.

Du kan tilgå materialerne om høringen her.