Regulativ for erhvervsaffald er nu i offentlig høring

Publiceret 07-03-2023

Regulativ for erhvervsaffald er i offentlig høring fra den 7.marts – 4. april 2023.

Læs regulativet

Hvis du har bemærkninger til regulativet, kan du indsende dit høringssvar, når du klikker ind på ovenstående link for at læse regulativet, eller du kan sende en mail til affald@vesthimmerland.dk. Husk at angive tydeligt, hvor og hvad det er i planen du har bemærkninger til, såfremt du sender et skriftligt svar til mailen.