Energirenoveringspuljen er nu åben - gå ind og søg om tilskud

Publiceret 16-10-2023
Billede fra SparEnergi - Energistyrelsen

Hvad 

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning administreret af Energistyrelsen.

Tilskudsordningen er sat i verden for at fremme energibesparende forbedringer gennem et økonomisk tilskud til danske boligejere, virksomheder og foreninger, der enten ønsker at isolere deres hus, udskifte vinduer, etablere eller skifte ventilationsanlæg og etablere vandbåret rumvarme.

Du kan også søge tilskud til energimærke op til 24 måneder efter gyldighedsdatoen er trådt i kraft.

Hvad kan du søge tilskud til

Tilskud fra Energirenoveringspuljen dækker både materialer og udførelse af et af de listede energirenoveringsprojekter:

  • Efterisolering af tag, loft og terrændæk 
  • Efterisolering af terrændæk
  • Udvendig isolering af ydervæg 
  • Konvertering fra krybekælder til terrændæk
  • Udskiftning af bestemte vinduestyper – forsatsvinduer, ovenlysvinduer og facadevinduer
  • Etablering af mekanisk ventilationsanlæg
  • Ny-etablering af vandbåret rumvarme
  • Allerede udarbejdet gyldigt energimærke i forbindelse med ansøgning om tilskud

For mere information og evt. spørgsmål

Søg puljen her