Regulativ for husholdningsaffald er nu i offentlig høring

Publiceret 09-10-2023

Regulativ for husholdningsaffald er i offentlig høring fra den 9. oktober – 6. november 2023.

Baggrunden for høringen er, at Vesthimmerlands Forsyning ønsker at ændre Storskralds-ordningen fra en fast ruteindsamling til en Bestille-ordning. Det betyder, at borgerne fra 1. januar 2024 selv skal bestille afhentning af storskrald på Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside. Der afhentes 5 enheder pr gang. Der vil ikke længere blive hentet haveaffald, træ og elektronik (bortset fra hvidevarer).

Du kan læse uddrag af Regulativ for husholdningsaffald der omhandler Storskralds-ordningen her.

Hvis du har bemærkninger til ændringen af Storskralds-ordningen, kan du sende dit høringssvar skriftligt til affald@vesthimmerland.dk.

Husk at angive dit navn og adresse. Anonyme høringssvar behandles ikke. Vi gør opmærksom på, at der kun behandles høringssvar, der drejer sig om storskraldsordningen.

Ændringen af Storskralds-ordningen er behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde den 2. oktober. Du kan finde den politiske dagsorden og referat her

Efter den offentlige høring vil eventuelle høringssvar blive indarbejdet i regulativet. Herefter sendes regulativet til endelig godkendelse i Teknik- og miljøudvalget.