Budget 2024 i Vesthimmerland: Hånden under velfærden og plads til nye investeringer

Publiceret 29-09-2023

Vesthimmerlands Kommune prioriterer kernevelfærd, anlægsinvesteringer og økonomisk robusthed i budgetforliget 2024-2027.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har indgået et nyt budget 2024 uden nye større besparelser. Dette skyldes i høj grad den fælles beslutning i budget 2023, hvor Byrådet i enighed besluttede, at alle fagudvalg inden budgetforhandlingerne for 2024 skulle arbejde med strukturen i kommunens tilbud, og at der skulle fremlægges forslag til strukturændringer på alle områder. Beslutningen havde baggrund i Vesthimmerlands Kommunes demografiske udfordringer med færre børn, færre erhvervsaktive og flere ældre. 

De gennemførte strukturtiltag i 2023 har været medvirkende til, at Byrådet kan imødegå de økonomiske udfordringer i 2024 og finansiere de øgede udgifter til borgernær velfærd på en lang række områder – særligt det specialiserede børneområde med øgede udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialundervisning, men også til øgede udgifter til voksen, ældre- og handicapældreområdet.

Samtidig er der prioriteret investeringer i børn og unge - lige fra gratis buskørsel til alle skoleelever i Vesthimmerland, men også øget fokus på et nyt tilbud til de unge, som står udenfor uddannelse og arbejde. 

Desuden indeholder budgetforliget for 2024 en styrkelse af kassebeholdningen på 4.9 mio.kr. og et ekstra afdrag på 4 mio. kr. på kommunens lån. En ansvarlig økonomisk robusthed, der skal håndtere eventuelle udfordringer, der måtte opstå i de kommende år.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, siger om Budget 2024:

- Jeg er rigtig glad for, at vi fortsætter vores efterhånden stærke tradition med at indgå utrolig brede budgetforlig i Vesthimmerland. 26 ud af 27 byrådspolitikere er med i budgettet, som sætter et særligt fokus på stigende udgifter på det specialiserede sundhedsområde og investerer i vores børn og unge lige fra gratis buskørsel til vores skoleelever til de unge, som har det svært i skolen og senere i uddannelse og job, siger Per Bach Laursen og fortsætter:

- Samtidig vil jeg gerne understrege to økonomiske fokuspunkter, som jeg personligt gerne vil fremhæve. Vi har ønsket en meget ansvarlig økonomisk kurs, og derfor har vi styrket kassebeholdningen med 4.9 mio.kr. Vi har også i forligskredsen ønsket at holde igen med de store anlægsinvesteringer i årene frem, fordi vi lige nu har store projekter i gang og på vej flere steder i kommunen. Det vil også medvirke til at give et nyt byråd i næste valgperiode større mulighed for at sætte deres præg og aftryk på udviklingen.

I anlægsprogrammet er der nye økonomiske anlægsmidler på 22.5 mio. kr. til bl.a. en ny kunstgræsbane i Aalestrup, store investeringer ved Aggersborg og landsbyfornyelse i årene 2024-2027. Der skal også udarbejdes et beslutningsgrundlag til et nyt kommunalt læge- og sundhedshus i Løgstør, hvor Byrådet efterfølgende tager stilling til anlægsfinansieringen i 2024. I Farsø tildeles der yderligere 6 mio.kr. til områdefornyelse.

Samtidig er store projekter som Svømmecenter Vesthimmerland i Aars og en ny marina og havn i Løgstør også anlæg, som er på vej i vores kommune.

Efter § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder indenrigs- og sundhedsministeren årligt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Her modtager Vesthimmerlands Kommune 20 mio. kroner. 

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, VestHimmerlandsListen og Danmarksdemokraterne står alle bag Budgetaftalen 2024. Nye Borgerlige står udenfor budgetforliget. 

Læs Budgetaftale 2024