JUBIIIII, AGGERSBORG

Publiceret 17-09-2023

Ny status som verdensarv har store perspektiver. Harald Blåtands fem ringborge fra vikingetiden er unik verdensarv.

De to nordjyske ringborge Aggersborg og Fyrkat er nu officielt optaget på UNESCOs verdensarvsliste, hvilket fører til flere turister, en forlænget højsæson og flere arbejdspladser. Borgmestre og museumsdirektører jubler. Udnævnelsen er desuden en blåstempling af et nyt og stærkt samarbejde mellem fem museer på tværs af Danmark.

Sammen med landets tre øvrige ringborge – Nonnebakken, Trelleborg og Borgring – som vikingekongen Harald Blåtand byggede omkring år 980, er Aggersborg og Fyrkat blevet optaget på FN-organisationen UNESCO’s prestigefyldte liste over verdensarv. En liste, der ligeledes tæller blandt andet pyramiderne og Den Kinesiske Mur.

Den officielle udnævnelse fandt sted i forbindelse med UNESCO’s Verdensarvskomités årlige kongres, der i disse dage udfolder sig i Saudi Arabien.

Med udnævnelsen forventes flere besøgende til ringborgene, da UNESCOs verdensarvsliste ses som et særligt kvalitetsstempel for steder, der er værd at rejse langt for at opleve. Erfaring fra andre UNESCO-sites viser, at man ved en udnævnelse som verdensarv generelt kan forvente mindst en fordobling af besøgstallet, og at højsæsonen forlænges.

Jubel hos nordjyske borgmestre

Stemplet som verdensarv vækker derfor stor glæde i både Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner, hvor de to nordjyske ringborge har hjemme.

- Vi taler her om selve dannelsen af en nation, når vi ser på vores Ringborge. De rummer alt fra storhed, kultur, DNA, historik og skabelsen af vores land – og derfor vækker det både stor stolthed og glæde, at de fem Ringborge nu er udpeget til UNESCOS verdensarvsliste. Og set med et vesthimmerlandsk perspektiv, så vil Aggersborg med indtræden på UNESCOS verdensarvsliste medføre et enormt kvantespring, når vi taler turisme og besøg i vores kommune og destination. Et fyrtårn markedsført på internationalt niveau, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.

At blive udnævnt til verdensarv anses af de fem museers direktører for at være en trædesten, der kan bruges til at optimere formidlingen på de enkelte borge. Det skal ske gennem en samlet fortælling og dermed en højnelse af oplevelsen for den enkelte besøgende. Kommunerne, hvori borgene er beliggende, samt de museer, der drifter og vedligeholder borgene, indleder derfor nu et udviklingsarbejde for at højne formidlingen. Målet er at skabe et endnu mere helstøbt og attraktivt produkt for turister og andre besøgende på hver af de fem ringborge.

- Indskrivningen på Verdensarvslisten giver os enestående muligheder for at arbejde med nytænkende, visionære formidlingstiltag til gavn for folkeoplysning, dannelse og turismeudvikling i hele landet,” mener Broder Berg, museumsdirektør ved Vesthimmerlands Museum, der står bag Aggersborg ved Løgstør.

Aggersborg

De fem danske ringborge er ens i udtrykket, men ikke helt ens i størrelse. Aggersborg klart den største med en diameter på 240 meter, og med 48 langhuse indenfor volden, da den var i brug.

Foto: Vesthimmerlands Museum