Demensuge 19 i Vesthimmerland

Publiceret 14-04-2024

Demensuge 19 i Vesthimmerland byder på en masse forskellige arrangementer, som har fokus på kultur og fritid.

Det giver både personer med demens og deres pårørende en pause fra sygdommen. Samtidig skal vi i fællesskab udbrede kendskabet til demens og demenssymbolet.

Besøg på Nutidsmuseet i Aars - Gratis
Kom på Nutidsmuseet i Aars, som åbner dørene til et arrangement for borgere med demens og pårørende. Her kommer du tilbage i tiden, og oplever ting fra danskernes dagligdag, som den så ud for 20, 30 eller 100 år siden. Der serveres kaffe og kage.

Vandgymnastik i Rønbjerg - Gratis
Du kan også komme med til vandgymnastik i varmtvandsbassinet i Rønbjerg - for borgere med demens og pårørende. Tag gerne din ægtefælle, nabo eller ven med. Træning i vand har mange fordele, idet opdriften kan hjælpe med at gøre bevægelserne lettere, så belastningen på led og knogler nedsættes betydeligt. Man skal ikke kunne svømme for at deltage. Der serveres kaffe og kage.

Se hele programmet for ugen