En nyhed til dig, som har en særlig interesse i dyr og natur

Publiceret 25-04-2024

Årets Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) prøver omkring dambrugene i Vesthimmerlands Kommune viste sig at indeholde en spændende nyhed.

Foto: Johan Kjær Prehn
Hvert år bliver der udtaget en såkaldt DVFI prøve i vandløbene og op- og nedstrøms-dambrugene i Vesthimmerlands Kommune. I en DVFI prøve udtager man en prøve af smådyrene i vandløbet. Smådyrssammensætningen siger noget om den økologiske tilstand i vandløbet udtrykt ved en skala fra 1-7, hvor faunaklasse 1 angiver stærkt forurenede vandløb eller vandløb med meget få levesteder og med dårlig økologisk tilstand. Faunaklasse 5-7 opfylder målet om god økologisk tilstand for smådyrene og faunaklasse 7 svarer til høj økologiske tilstand og et helt eller næsten upåvirket vandløb. Årets prøver omkring dambrugene i Vesthimmerlands Kommune viste alle faunaklasser på 5-7.
 
I årets DVFI prøver gemte der sig dog også en nyhed i Trend Å systemet, da vores konsulent AkvaKim I/S i opstrømsprøven i Trend Å fandt vårfluerne Ithytrichia lamellaris og Agapetus ochripes. Begge arter er fundet i under 100 vandløb og vurderes sjældne og de er nye for Trend Å-systemet! De to arter kan ses på billederne.