Stærke frivillige kræfter bag og 1.9 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden muliggør nu Hærvejsherberget

Publiceret 04-04-2024

Med 1,9 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden er vejen banet for en renovering og ombygning af Hornum Stationsbygning, der fremover vil give unikke og autentiske oplevelser til både de lokale og turisterne, som færdes langs Hærvejen.

Foto: Krogh Madsen Arkitekter

Byrådet har samlet prioriteret 1,8 mio. kr. til renovering af Hornum Stationsbygning, LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland har støttet projektet med 500.000 kr., og med de 1,9 mio. kr. fra Nordea-fonden, er den økonomiske del, for at skabe et oplevelsrigt Hærvejsherberg, på plads.

Tidsplanen for projektet er ikke fastlagt, men målet er at omdanne de nedslidte stationsbygninger, så det bliver et attraktivt overnatningssted for lokale og turister, der vandrer eller cykler langs Hærvejen. De besøgende skal have en autentisk oplevelse af at overnatte i en ægte historisk stationsbygning, hvor de mærker den stemning og den historiske sjæl bygningen emmer af – en oplevelse de ikke får andre steder på ruten. Stationsbygningen skal desuden fungere som et udendørs og indendørs samlingssted for både borgere, gæster og turister, og være centrum for aktiviteter i Hornum.

Hans Frederiksen, Formand for Hornum Borgerforening, er taknemmelig over støtten:

- Vi er dybt taknemmelige over, at vi har fået de her 1.9 millioner fra Nordea-fonden, og at Byrådet har bevilliget penge til projektet af flere omgange og selvfølgelig de penge, som vi har fået fra LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland. Det er nu, at det bliver rigtigt spændende for os, når vi for alvor kan komme i gang med projektet. I løbet af april holder vi et møde med brugerne af huset, og så venter der selvfølgelig en proces derefter med udbud osv. Vi ser frem til at bruge huset endnu mere end den dag i dag, og også at skabe muligheden for overnatning – en modernisering, som bevarer den autentiske stemning, som stationsbygningen rummer.

I dag rummer den historiske stationsbygning bygning byens Lokalhistoriske arkiv, et mindre Jernbanemuseum, et foreningslokale samt en modeljernbane. Disse skal naturligvis bevares og være med til at bidrage til en unik autentisk oplevelse.  

Formand for Udvikling Hærvejen og Borgmester i Vesthimmerland, Per Bach Laursen, siger:

- Hærvejen har som samlet rute et meget stort uudnyttet potentiale, som vi i Vesthimmerland også har stor interesse i at være med til at udvikle. Derfor glæder det mig, at Nordea-fonden kan se samme potentiale, som os, i at etablere et Hærvejsherberg, som skal give unikke og autentiske oplevelser til både de lokale og turisterne, som færdes langs Hærvejen.

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Hornum Borgerforening haft en længere borgerinddragende proces for at afdække ønsker og drømme for den fremtidige brug af stationsbygningen. Der har været et fælles ønske fra kommune, borgerforening, borgere samt VisitHimmerland om at tiltrække flere gæster via Hærvejen og skabe en interessant destination på ruten.

Nordea-fonden støtter renoveringen af Hornum Stationsbygning med i alt 1.918.746 mio. kr.

Historisk tilbageblik

Hornum Stationsbygning blev opført i 1893 og var i mange år en betydningsfuld station med aktivitet frem til 1999 - og det både med person- og godstransport. Da jernbanesporene blev taget op i 2006, blev ”banen” omlagt til cykel- og vandrestien, Himmerlandsstien. En del af banestrækningen indgår i dag i Hærvejen, hvilket også er en af årsagerne til, at Hornum Stationsbygning er et oplagt nedslagspunkt, og en interessant destination for både vandrere og cyklister.

Fakta om Hærvejen

Hærvejen består i dag af over 1000 sammenhængende km fra nord til syd, der danner rammen om en helt unik natur- og kulturoplevelse. 15 kommuner langs Hærvejen er gået sammen om at skabe en sammenhængende natur-, kultur- og turismeindsats, som skal få flere, også fra udlandet, ud på ruten. Foruden ombygningen af Hornum Stationsbygning har Nordea-fonden – i løbet af de seneste år – støttet en lang række andre projekter, der bidrager til at indfri Hærvejens potentiale som en samlet vandre- og cykelrute af højeste kvalitet.

Læs mere om Hærvejen

Læs mere om Nordeafonden