En orientering om Nordic Waste-jord i Aalestrup

Publiceret 19-01-2024

Det fremgår af medierne, at der lige nu køres jord fra Nordic Waste til Gunnar Nielsens Jordhotel i Aalestrup.

Derfor stiller vi selvfølgelig også op i medierne og besvarer spørgsmålene hertil. Det gælder både borgmester Per Bach Laursen og Formanden for Teknik & Miljøudvalget, Allan Ritter.
 
Først og fremmest er vi som kommune i rigtig god dialog med Gunnar Nielsen A/S og desuden fuldt informeret. Jordhotellet i Aalestrup har allerede en miljøgodkendelse, som giver lov til modtagelse af jorden. Samtidig har vi derudover fået udført en geoteknisk eksvurdering, som viser, at jorden kan indbygges forsvarligt i Aalestrup uden risiko for skred. Så de geologiske forhold udelukker et jordskred, som der desværre skete i Randers.
 
Der tages nye jordprøver af al jord, som køres til Aalestrup, og jorden udgør ikke en risiko for hverken grundvand eller menneskers sundhed. Alle grænseværdier i Jordhotellets miljøgodkendelse overholdes.
 
Vi vil slutteligt understrege, at kommuner og områder i nød som Randers også har brug for hjælp i en krisesituation.