I Vesthimmerland er vi på forkant med den nye ældrelov, som netop er lanceret

Publiceret 30-01-2024

Projekt ’Borger før opgave’, som allerede har været i gang i lidt over et år i Vesthimmerland, taler i den grad ind i nogle af de overskrifter, som den nye ældrelov indeholder - nemlig mere selvbestemmelse for den ældre og et bedre samarbejde med de pårørende.

I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi aktivt for at skabe en fremtidssikret ældrepleje, der kan håndtere de landsdækkende udfordringer i form af flere ældre, der bliver længere i eget hjem samt rekruttering af flere medarbejdere.

I august 2022 sendte Vesthimmerlands Kommune en puljeansøgning til Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. Projektet, som går under titlen: Borger før opgave - en indsats med afsæt i borgerens ønsker, ressourcer og behov, blev godkendt, og der blev afsat 1.391.620,00 kr. til projektet, som har kørt siden november 2022, og fortsætter til udgangen af 2025. 

Projektet skal være med til at skabe mulighed for i højere grad at imødekomme borgernes ønske om mere inddragelse og selvbestemmelse, som også er et af flagskibene i den nye ældrelov. Samtidig ønsker man at nytænke og afprøve nye modeller for samarbejdet mellem visitatorer i Bevilling Voksen/Ældre og (i første omgang) med Hjemme- og Sygeplejedistrikt, Løgstør. Tanken er på sigt at udbrede det til de resterende distrikter.

Projektet har primært fokus på 3 ting:

  1. Et mere fleksibelt samarbejde mellem Bevilling Voksen/Ældre og Hjemme- og Sygeplejedistrikterne. 
    Det vil bl.a. sige, at Hjemme- og Sygeplejen efter aftale og fastsatte kriterier kan lave justeringer i borgernes ydelser, som eksempelvis at planlægger også selv kan ”visitere” en infektionspakke – og dermed sætte ekstra hjælp på i op til 14 dage, hvis borgeren har infektion.

  2. Øget fleksibilitet for borgeren i modtagelsen af hjælpen.
    Det kan for eksempel være at bytte rengøring med gåtur, vande blomster el.lign.  
  3. Ændre perspektiv fra ”en borgeransøgning og levering af ydelse” til fremover at tænke ”behov og løsning via øget borgerinddragelse i visitationen”.
    Her er tanken, at der bl.a. skal udarbejdes en samtaleguide og laves afprøvning på en model, hvor visitationen har en opstartssamtale med borgeren for at afdække pågældendes ønsker, behov og ressourcer.

Planen med projektet er samtidig også at skabe et tættere samarbejde mellem visitator og leverandør – idet visitator eksempelvis sidder en dag om ugen ude ved hjemmeplejen, så der opleves et tættere samarbejde og dialog med og om borgeren.

Bente Bach Poulsen, Afdelingschef for Forebyggelse og Myndighed, er meget tilfreds med projektet:

- Det er meget tilfredsstillende, at vi allerede nu ser positive effekter ved projektet. Flere borgere har gjort brug af bytteydelser, dvs. valgt at få hjælp til noget andet end det de er visiteret til. Borgerne udtrykker også stor tilfredshed og begejstring, da hjemmeplejen har mere fokus på deres konkrete behov den enkelte dag end den vanlige visitation.

- Vi ser samtidig positive effekter ved, at visitator sidder en dag om ugen i distriktet. Det har styrket relationerne mellem visitator og hjemmepleje, og det er blevet nemmere for hjemmeplejen at tage kontakt, når man kommer til at kende hinanden bedre. Det er også oplevelsen, at det er blevet lettere at vende forskellige udfordringer, problematikker og ændringer i visitationerne, og således forenklet og forbedret samarbejdet omkring borgeren.

Ikke det eneste projekt i Vesthimmerland, som tapper ind den nye ældrelov

Sideløbende med dette projekt kører Vesthimmerlands Kommune også et projekt omkring mindre teams i hjemmeplejen, som skal være med til at øge trivslen og arbejdsglæden hos personalet, sikre at medarbejderne oplever mere medstyring af deres hverdag, og at vores borgere mærker, at der kommer færre forskellige medarbejdere i deres hjem. Den nye ældrelov fokuserer netop på at sikre mere kontinuerlighed og flere kendte ansigter i hjælp, pleje og behandling.

Fakta om projektet ’Borger før opgave’

Projekt Borger før opgave vedrører borgere i Vesthimmerlands Kommune og deres pårørende, som er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Landgruppen i Distrikt Løgstør har ca. 100 borgere tilknyttet, som alle vil indgå i starten af projektperioden. Ved udbredelse af projektet, vil antallet af borgere i projektet stige, hvor det vurderes, at cirka 1.000 borgere vil blive omfattet.

Målet er, at Vesthimmerlands Kommune ved udgangen af 2025 er færdig med en reorganisering af hjemmeplejen i teamdannelse kombineret med en ny samarbejdsmodel mellem Bevilling Voksen/Ældre og hjemme- og sygeplejedistrikterne.

Til projektet er det eksterne konsulenthus Substans tilknyttet, som bl.a. vil stå for kompetenceudvikling.

Vesthimmerland er en af tre kommuner i Danmark, som har fået midler til bl.a. at sætte fokus på bytteydelser og yde tættere samarbejde mellem visitation og udfører.