Aflyst møde i Byrådet

Publiceret 26-06-2024

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i aften afholdt temamøde med henblik på at drøfte den statslige udpegning af energipark i området Svoldrup Kær/Holme.

I den forbindelse havde Byrådet brug for at afklare en række spørgsmål med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om en udpegning, som Staten foretog fredag d. 21. juni 2024 af energiparker – herunder området Svoldrup Kær/Holme, som Byrådet træf beslutning om d. 30. maj 2024.  

Byrådet havde brug for at få afklaret Byrådets rolle ift. at tilpasse projektet i kommende lokalplanlægning – herunder muligheden for at tilpasse arealet ift. konkrete individuelle vurderinger foretaget af Byrådet.

Ligeledes blev det afklaret, at Naturbeskyttelseslovens § 3-arealer godt kan indgå i kommunens udpegning af energipark, og at udtagning af sådanne arealer vil ske i det videre arbejde med bekendtgørelsens endelige udformning.

Denne afklaring betyder, at der ikke længere skal ske en ændring af det areal, som Byrådet besluttede at indmelde som forslag til statslig udpeget energipark på møde 30. maj 2024. Tilpasninger vil ske i planprocessen.

Dermed er der ikke nye oplysninger i sagen, sådan som forvaltningen vurderede, da sagen blev sat på dagsordenen til Byrådets møde 20. juni 2024.

Det betød, at der ikke var grundlag for at behandle sagen jf. Styrelsesloven. På den baggrund besluttede et flertal i Byrådet ved skriftlig tilkendegivelse overfor borgmester, Per Bach Laursen, at de ønskede at aflyse byrådets ekstraordinære møde 26. juni 2024.

Herefter er det fortsat Byrådets beslutning 30. maj 2024, der er gældende. Herefter fortsætter processen for etablering af en energipark.