Børnene får mulighed for mere bevægelse i dagtilbud og skoler i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 07-06-2024

Vesthimmerlands Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, Skole- og dagtilbudsafdeling indgik i 2023 et samarbejde med DGI Nordjylland om bevægelsesindsatser for dagtilbud og skoler i kommunen.

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med DGI udarbejdet en helhedsorienteret indsats med hovedfokus på bevægelse på tværs af børnehaver, skoler og foreninger.

En del børnehaver i Vesthimmerlands Kommune er DGI certificeret, hvilket betyder, at personalet i børnehaverne bliver certificeret til at gøre idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen. Disse børnehaver er blevet recertificeret.

På skoleområdet er indsatserne blandt andet målrettet aktiviteter vedrørende udeskoleaktiviteter. I forløbene på Aalestrup og Farsø Skoler er der en særlig bevågenhed omkring brug af det omgivende samfund til at lave læring i uderummet.

På Aars Skole har målsætningen gennem længere tid været, at 90 % af eleverne skal være foreningsaktive. En målsætning, som skolen er meget tæt på. Denne indsats kræver tæt samarbejde mellem skolen og det omgivende foreningsliv.

Erfaringerne fra dette forløb er videregivet til Gedsted Skole og foreningslivet deromkring, Toppedalskolen, Løgstør Skole, Ranum Skole og deres foreninger.

I Gedsted er det lykkedes at få etableret et samarbejde mellem skolen og de aktive foreningerne omkring skolen. På nuværende tidspunkt er det lykkedes at etablere to badmintonhold, et gymnastikhold i samarbejde med Ulbjerg Gymnastikforening samt et familieidrætshold. Flere aktiviteter er i støbeskeen.

Skoleelever fra Ranum, Løgstør, Toppedal og Vilsted Friskole har i samarbejde med de lokale foreninger afviklet et vellykket skole OL. Her mødtes eleverne en dag i Ranum, hvor idrætsforeningerne omkring skolen sammen havde tilrettelagt forskellige aktiviteter.  Nogle foreninger havde valgt at arbejde sammen om aktiviteterne, hvilket også havde stor betydning for kendskab til hinanden i foreningerne.

Alle aktiviteter er faciliteret af dels Vesthimmerlands Kommunes fritidskonsulent og personale fra DGI Nordjylland.

Det glæder mig meget, at vi har mulighed for i Vesthimmerlands Kommune at kunne sætte aktiviteter i gang på tværs af dagtilbud/skole og foreningerne. Det betyder meget for fritidslivet, at børnene og eleverne tidligt i deres liv får indsigt i foreningernes tilbud og forhåbentlig forbliver foreningsaktive, udtaler Per Nyborg, formand for Kultur og Fritid i Vesthimmerlands Kommune.

- Hertil tilføjer formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen, at hun oplever, at børn og unge har bedre trivsel i dagtilbud og skole, når de er aktive i deres fritid. ”Det betyder også meget for børnene, at de får skabt gode venskaber og relationer i fritiden, fortsætter Inger Nielsen. Det glæder mig meget, at der er fokus på samarbejdet mellem institutionerne og de frivillige i vores kommune.