Regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald er nu i offentlig høring

Publiceret 05-06-2024

Regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i offentlig høring fra den 5. juni – 12. juli 2024.

Baggrunden for høringen er, at Vesthimmerlands Forsyning har lavet en ny ordning for eternit- og asbestaffald. Desuden er der ændret på reglerne for aflevering af farligt byggeaffald.
 

Offentlig høring

Hvis du har bemærkninger til ændringerne, kan du sende dit høringssvar skriftligt til affald@vesthimmerland.dk.
Husk at angive dit navn og adresse. Anonyme høringssvar behandles ikke. Vi gør opmærksom på, at der kun behandles høringssvar, der drejer sig om den nye eternit- og asbestordning eller aflevering af farligt byggeaffald.
Ændringen af regulativerne er behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde den 3. juni 2024. Du kan finde den politiske dagsorden og referat her.
 
Efter den offentlige høring vil eventuelle høringssvar blive indarbejdet i regulativerne. Herefter sendes regulativerne til endelig godkendelse i Teknik- og miljøudvalget.