Naturen skal skabe trivsel for unge i nyt projekt, hvor Vesthimmerlands Kommune allerede er frontløber

Publiceret 24-05-2024

Vesthimmerland og tre andre kommuner i landet skal de næste tre år udvikle aktiviteter i naturen, som middel til at skabe trivsel for unge, i samarbejde med lokale foreninger. Det er Naturvejledning Danmark, der står bag projektet "Frirum og fællesskab i naturen", som er støttet af VELUX FONDEN.

Naturen har et stort potentiale til at skabe trivsel hos unge, som kæmper med ensomhed, præstationspres og andre mentale udfordringer. Derfor vil Naturvejledning Danmark i et nyt projekt udvikle natursociale tilbud til unge i mistrivsel i samarbejde med fire kommuner, hvor Vesthimmerlands Kommune er én af dem. De andre er Furesø Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune.

Naturen kan fungere som et frirum, hvor man kommer væk fra hverdagens pres og forventninger. Der er både plads til aktiviteter, som kan danne grundlag for nye fællesskaber, og til mere stille refleksion og fordybelse. Vi ser derfor et stort potentiale i at naturen i højere grad bliver benyttet i forbindelse med unges trivsel, siger Jakob Walløe Hansen, formand for Naturvejledning Danmark.

De fire kommuner vil på forskellige måder udvikle tilbud til unge mellem 13-17 år. I alle kommuner kommer naturvejledere til at spille en særlig rolle som brobygger og facilitator for samarbejdet mellem de kommunale enheder og frivillige foreninger. På den måde skal projektet bane vejen for at civilsamfundet i højere grad kan være med til at skabe trivsel for unge.

En sådan brobygning er allerede i fuld gang i Vesthimmerland Kommune, hvor glæden og forventningerne er store til at være en af de kommuner, der kan være med til at udvikle nye metoder til at skabe trivsel for unge. Her tænkes brobygningen til de frivillige foreninger ind på en kreativ måde, der tilmed skaber fritidsjob for de unge og giver et vigtigt boost til selvtilliden. Naturvejleder Karin Winther fortæller:

At finde en løsning på sådan ”en bro” ser jeg som naturvejleder som en af de helt store opgaver i dette projekt. I mit job kender jeg både til de kommunale og foreningernes udfordringer med at engagere og fastholde unge i specifikke aktiviteter over længere tid. Men i Vesthimmerland har vi måske fundet en metode, der virker. Fra et tidligere projekt har vi gode erfaringer med at bygge et tilbud op omkring en fritidsjobmodel i naturen, disse erfaringer vil vi tage med ind i dette projekt.

Karin Winther har allerede fået etableret et godt samarbejde med Vesthimmerlands foreningskonsulent og ungdomsskolen Ung Vesthimmerland. Her mødes de unge til en kursusrække med forskellige temaer, der skal klæde dem på som kommende ”NaturTalenter”.

Når de unge har gennemført kurset, vil de igennem et nyt fællesskab have tilegnet sig nye kompetencer og naturfærdigheder, som kan sætte i spil i fritidsjobs hos bl.a. foreningerne, fortæller Karin Winther. Tanken er efterfølgende at tilbyde lokale foreninger et samarbejde med NaturTalenterne, hvor de unges kompetencer sættes i spil.

Samarbejdet henvender sig til alle foreninger, som har interesse og ønsker om natur- og udendørsaktiviteter.

Vi ved, at det ikke kun er spejderrelaterede foreninger men også idrætsforeningerne, der tilbyder naturaktiviteter i deres foreningstilbud, så vi tror på, at deltagerne på NaturTalent-holdet på denne måde, kan komme rundt og bliver bekendt med en masse foreninger, som de måske ikke havde kendskab til i forvejen. Og som de måske heller ikke ville opsøge på egen hånd. Med et NaturTalent-kursus i rygsækken kommer de derimod med viden og kompetencer, som vi håber på, kan hjælpe dem til at blive en del af fællesskaberne på en god og tryg måde, afslutter Karin Winther.

Kontakt for uddybning og mulige cases til historien i Vesthimmerlands Kommune