Flot kvalitet i Vesthimmerlands kommunale og private Dagtilbud

Publiceret 15-03-2024

Nylige undersøgelser af kvaliteten i Vesthimmerlands kommunale og private dagtilbud viser en flot pædagogisk kvalitet.

Undersøgelserne har være gennemført med det anerkendte evaluerings- og udviklingsredskab, KIDS, der også har været anvendt til en national undersøgelse af kvalitet hos 0-2årige i 2023. Værktøjet vurderer børnenes læringsmiljøer, og der undersøges blandt andet på parametre som de fysiske rammer, der omgiver børnene indenfor og ude på legepladsen, relationerne mellem børn & voksne og børnene iblandt samt indholdet og læringsmulighederne i lege og aktiviteter. Vurderingen har været gennemført via observationer i dagtilbuddene og efterfølgende udviklingsdialoger med ledelserne, medarbejderne og bestyrelserne.

Dagplejens første resultater med KIDS i 2023 viser, at den kommunale dagpleje at 8 % af dagplejerne er placeret i fremragende kvalitet, 59% i god kvalitet samt 33 % i tilstrækkelig kvalitet. Ingen dagplejere har utilstrækkelige kvalitet. Dette er meget flotte resultater i henhold til den landsdækkende undersøgelse med KIDS i 2023, hvor 13 % af dagplejerne havde god kvalitet, 49 % i tilstrækkelig og 38 % i utilstrækkelig kvalitet. Der scores højest på relationer, hvilket er meget tilfredsstillende og hænger godt sammen med en indsats på områder omkring samspil i dagplejen gennem de seneste år.

I daginstitutionerne har der været gennemført en kvalitetsundersøgelse i 2021 og 2023 og her er der sket en markant progression på alle parametre med en vækst i procent på 16 (her er der undersøgt på kvalitet på endnu flere områder, bl.a. også børnenes muligheder for demokrati og deltagelse). Den højeste vurdering er på de fysiske omgivelser, mens den største udvikling har fundet sted inden for området demokrati og deltagelse, som det kan ses i nedenstående figur. Det kobler sig på en stor indsats i dagtilbuddene for at give børnene endnu mere relevant indflydelse på deres hverdagsliv i vuggestuerne og børnehaverne. Ledelserne i dagtilbuddene har stået i spidsen for at skabe de gode forandringer, og medarbejderne har ydet en stor indsats for fremme kvaliteten af læringsmiljøerne.

I de private dagtilbud er der også en fremgang i kvaliteten. De højeste scorer er indenfor fysiske omgivelser, hvor store legepladser giver rig mulighed for fysiske udfoldelser. Ligeledes scores højt på gode interaktioner mellem barn og voksen. Alle private institutioner scorer tilstrækkelig kvalitet.

Inger Nielsen, formand for Børne-og Familieudvalget, udtaler om kvalitetsundersøgelserne:

Det er meget tilfredsstillende at vores dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune har en god kvalitet. Med fine læringsmiljøer hos de yngste børn giver vi mulighed for, at børnene udvikler gode kompetencer, som er vigtige for, at de klarer sig godt i skolen og i deres fremtidige liv. Jeg er meget tilfreds med, at vi er en af de få kommuner i Danmark, der har haft eksternt tilsyn, så vi kan sikre os, at vurderingen er objektiv og retvisende.

SFO’erne har ligeledes, på egen foranledning, fået målt deres kvalitet. De er first mover på at få foretaget kvalitetsundersøgelser og blev alle placeret indenfor tilstrækkelig kvalitet. Her er det ligeledes de fysiske omgivelser der opnår højeste vurdering. Inger Nielsen kigger også ind i fremtiden og udtaler: ”Vi ser frem til fortsat at styrke kvaliteten på hele 0-10 års området og skabe de allerbedste muligheder for børnenes udvikling, læring og trivsel”