Medarrangør

International Day er et arrangement vi holder i fællesskab. Ønsker du som forening, borger, virksomhed m.fl. at have en stand på dagen eller holde et op læg? Så tag kontakt os.

Do you as an association, citizen, company etc. vant to have a stall or hold a presentation/performance? Then contact us.

Kontaktoplysninger

Frederikke Voegeding
Projektleder
Kommunikations og Projekter

Telefon: 29334352
Mail: frvo@vesthimmerland.dk