Miljøuheld og -klager

Miljøklager kan oftest løses indbyrdes ved at tage snakken med den anden part. Er der tale om et miljøuheld, skal du dog straks kontakte kommunen.

Miljøuheld

Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er sket et miljøuheld - f.eks. fra et jordvarmeanlæg - skal du straks kontakte kommunen:

Kontakt

Natur og Miljø
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Mail: virk@vesthimmerland.dk

Miljøklager

Hvis du oplever miljøgener såsom røg, lugt eller støj fra en nabo eller virksomhed, skal du som udgangspunkt kontakte den eller de personer, du mener har forårsaget problemet.

Ofte kan små ændringer i arbejdsgangen eller mindre foranstaltninger fjerne eller reducere årsagen til klagen. 

En klagestrid kan dog blive så tilspidset, at du eller modparten vurderer, at der er behov for hjælp. I den forbindelse kan I kontakte kommunen via førnævnte mail.