Giv eller anmod om digital fuldmagt

Hvis du ikke selv har mulighed for at betjene dig digitalt, kan du give en nærtstående person lov til at varetage dine interesser gennem en digital fuldmagt. Du kan også anmode en nærtstående person om at få digital fuldmagt over vedkommende.

Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via denne løsning, så undersøg altid nærmere, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Hvis du ikke selv har MitID, eller du har svært det digitale, kan din pårørende anmode dig om fuldmagt. For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have MitID. 

Oprettelse af fuldmagt 

I løsningen Digital Fuldmagt findes der to muligheder for at oprette fuldmagt:

 1. Hvis du ikke selv har MitID eller har svært ved det digitale og derfor ønsker, kan den kommende fuldmagtshaver logge på og anmode dig om fuldmagt. Læs mere om at anmode om fuldmagt under ”Hvis du skal hjælpe en anden”.
 2. Du kan afgive fuldmagt til en anden person, som skal hjælpe dig. Dette kræver, at du selv har MitID. Læs mere om at afgive fuldmagt under ”Hvis en anden skal hjælpe dig”.

I Digital Fuldmagt kan du oprette fuldmagter til en række offentlige digitale selvbetjeninger. Det betyder, at den person, du giver fuldmagt til, kan agere eller se informationer på dine vegne med sit eget MitID i en bestemt digital selvbetjening. Du skal dog være opmærksom på, at fuldmagten ikke nødvendigvis dækker, at du må kontakte myndigheden telefonisk. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være behov for at afgive supplerende fuldmagter for fx at få fuldmagt til den personlige kontakt til en myndighed.

Du kan læse mere om, hvad de enkelte fuldmagter dækker over, når du logger på Digital Fuldmagt. For yderligere afklaring af fuldmagtens afgrænsning er det nødvendigt, at du kontakter den myndighed, du skal bruge en fuldmagt til.

Du kan her se, hvad du kan give fuldmagt til via Digital Fuldmagt:

Bolig og flytning

 • Selvbetjening i Din boligstøtte, Udbetaling Danmark (boligstoette.dk)
 • Selvbetjening til at søge bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)
 • Selvbetjening til at besvare breve vedrørende flytning af dine børn (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at foretage flytning til udlandet (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at foretage indenrigsflytning (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at registrere indflytning på din adresse (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at bestille bopælsattest (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at få oplyst antal personer registreret på din adresse (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at ændre adressebeskyttelse (via borger.dk)

Internet og sikkerhed

 • Indsætte/ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)

Samfund og rettigheder

 • Bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (registerindsigt.cpr.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og begrænset samvær (familieretshuset.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og ubegrænset samvær (familieretshuset.dk)
 • Selvbetjening til Familieydelser, Udbetaling Danmark (via borger.dk)
 • Selvbetjening i Forsvarets Dag (via borger.dk)
 • Indsætte/ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)
 • Selvbetjening til at bestille bopælsattest (borger.dk)
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem (mab.mst.dk)
 • Begære registerindsigt i CPR (registerindsigt.cpr.dk)
 • Begære registerindsigt i Personregistret (attestbestilling.cpr.dk)
 • Skrotning af bil (digitalskrotning.dk)
 • Selvbetjening til at oprette adresse beskyttelse (borger.dk)

Sundhed og sygdom

 • Selvbetjening eller læseadgang til Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Selvbetjening til lægevalg og skift af sygesikringsgruppe (via borger.dk)
 • Læseadgang eller handlingsfuldmagt til Min Log (fmk-online.dk)
 • Læse- og handlefuldmagt til MineAftaler i Region Nordjylland
 • Selvbetjening i Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
 • Selvbetjening i Kommunens social- og sundhedsportal (borgerportalen hos kommunen)
 • Læsefuldmagt til aftaler på sundhed.dk
 • Læseadgang til aftaler, billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse, journal fra sygehus, Min Log, laboratoriesvar og stamkort (sundhed.dk)
 • Selvbetjening til coronapas (sundhed.dk)
 • Læseadgang til at pårørende kan se journaloplysninger (e-journal) på sundhed.dk
 • Læseadgang til at pårørende kan se dine laboratoriesvar på sundhed.dk
 • Læseadgang til Min Log. Pårørende kan se, hvem der har kigget på dine data på sundhed.dk
 • Læse- og handleadgang for pårørende til Stamkort på sundhed.dk
 • Selvbetjening i Kommunernes Ydelsessystem, Ydelser på kontanthjælpsområdet (borger.dk)

Økonomi, SU og pension

 • Selvbetjening i ATP Livslang Pension (privat.atp.dk)
 • Telefonisk og skriftlig kontakt til ATP Livslang Pension
 • Selvbetjening i Din Pension (via borger.dk)
 • Telefonisk kontakt til Pension, Udbetaling Danmark
 • Selvbetjening i minSU omkring SU-låneplaner, SU-stipendie og særlig støtte (min.su.dk)
 • Selvbetjening til at godkende en person til Ungdomskort (ungdomskort.dk)
 • Selvbetjening til at en anden kan søge om ydelser i Kommunernes Ydelsessystem og give oplysninger på en andens vegne

Øvrige

 • Læse- og handlefuldmagt til tilgå oplysninger i VetStat om, din(e) besætning(er). 

Der kommer løbende flere selvbetjeninger til. 

For at bruge Digital Fuldmagt skal du være:

 • Være fyldt 15 år
 • Ved din fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at bruge løsningen i tilfælde, hvor du:

 • Ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
 • Ikke kan underskrive med enten MitID eller fysisk signatur.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer.

Når du logger på Digital Fuldmagt kan du give fuldmagter til offentlige selvbetjeningsløsninger. Du kan bl.a. give en pårørende fuldmagt til at se din sundhedsjournal på sundhed.dk, til at melde flytning på borger.dk eller søge SU på su.dk.

Hvis du ikke har MitID eller har svært ved det digitale, er det stadig muligt at afgive en fuldmagt. Det kræver, at personen, du ønsker at give fuldmagten til, logger ind med sit MitID og anmoder dig om fuldmagten. 

Indhold fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00