Giv eller anmod om digital fuldmagt

Hvis du ikke selv har mulighed for at betjene dig digitalt, kan du give en nærtstående person lov til at varetage dine interesser gennem en digital fuldmagt. Du kan også anmode en nærtstående person om at få digital fuldmagt over vedkommende.

Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via denne løsning, så undersøg altid nærmere, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Hvis du ikke selv har NemID/MitID, eller du har svært det digitale, kan din pårørende anmode dig om fuldmagt. For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have NemID/MitID. 

Oprettelse af fuldmagt 

I løsningen Digital Fuldmagt findes der to muligheder for at oprette fuldmagt:

 1. Hvis du ikke selv har NemID/MitID eller har svært ved det digitale og derfor ønsker, kan den kommende fuldmagtshaver logge på og anmode dig om fuldmagt. Læs mere om at anmode om fuldmagt under ”Hvis du skal hjælpe en anden”.
 2. Du kan afgive fuldmagt til en anden person, som skal hjælpe dig. Dette kræver, at du selv har NemID/MitID. Læs mere om at afgive fuldmagt under ”Hvis en anden skal hjælpe dig”.

I Digital Fuldmagt kan du oprette fuldmagter til en række offentlige digitale selvbetjeninger. Det betyder, at den person, du giver fuldmagt til, kan agere eller se informationer på dine vegne med sit eget NemID/MitID i en bestemt digital selvbetjening. Du skal dog være opmærksom på, at fuldmagten ikke nødvendigvis dækker, at du må kontakte myndigheden telefonisk. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være behov for at afgive supplerende fuldmagter for fx at få fuldmagt til den personlige kontakt til en myndighed.

Du kan læse mere om, hvad de enkelte fuldmagter dækker over, når du logger på Digital Fuldmagt. For yderligere afklaring af fuldmagtens afgrænsning er det nødvendigt, at du kontakter den myndighed, du skal bruge en fuldmagt til.

Du kan her se, hvad du kan give fuldmagt til via Digital Fuldmagt:

Bolig og flytning

 • Selvbetjening i Din boligstøtte, Udbetaling Danmark (boligstoette.dk)
 • Selvbetjening til at bestille bopælsattest (via borger.dk)
 • Selvbetjening til børneflytninger (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at foretage flytning til udlandet (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at foretage indenrigsflytning (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at registrere indflytning på din adresse (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at forespørge personer på din adresse (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at ændre adressebeskyttelse (via borger.dk)
 • Selvbetjening til at søge bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)

Samfund og rettigheder

 • Indsætte/ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)
 • Bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (registerindsigt.cpr.dk)
 • Selvbetjening til Familieydelser, Udbetaling Danmark (via borger.dk)
 • Selvbetjening i Forsvarets Dag (via borger.dk)
 • Begære registerindsigt i CPR (registerindsigt.cpr.dk)
 • Begære registerindsigt i Personregistret (attestbestilling.cpr.dk) 
 • Skrotning af bil (digitalskrotning.dk)
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem (mab.mst.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og samvær (familieretshuset.dk)

SU og økonomi

 • Selvbetjening i ATP Livslang Pension (privat.atp.dk)
 • Telefonisk og skriftlig kontakt til ATP Livslang Pension
 • Selvbetjening i Din Pension (via borger.dk)
 • Telefonisk kontakt til Pension, Udbetaling Danmark 
 • Selvbetjening i minSU omkring SU-låneplaner og SU-stipendie og særlig støtte (min.su.dk)
 • Trin 1 af bestilling af Ungdomskort (ungdomskort.dk).

Sundhed og sygdom

 • Selvbetjening eller læseadgang til Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Læseadgang til Min Log (fmk-online.dk)
 • Selvbetjening eller læseadgang til Fælles Medicinkort (via appen Medicinkortet)
 • Selvbetjening i Kommunens social- og sundhedsportal (borgerportalen hos kommunen)
 • Selvbetjening i Kommunernes Ydelsessystem, Ydelser på kontanthjælpsområdet (borger.dk)
 • Selvbetjening til lægevalg og skift af sygesikringsgruppe (via borger.dk)
 • Selvbetjening i Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
 • Læseadgang til aftaler, billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse, journal fra sygehus, Min log, laboratoriesvar og stamkort (sundhed.dk)
 • Selvbetjening i coronapas (sundhed.dk)

Der kommer løbende flere selvbetjeninger til. 

For at bruge Digital Fuldmagt skal du være:

 • Over 15 år
 • Ved din fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at bruge løsningen i tilfælde, hvor du:

 • Ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
 • Ikke kan underskrive med enten NemID eller fysisk signatur.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer.

Når du logger på Digital Fuldmagt kan du give fuldmagter til offentlige selvbetjeningsløsninger. Du kan bl.a. give en pårørende fuldmagt til at se din sundhedsjournal på sundhed.dk, til at melde flytning på borger.dk eller søge SU på su.dk.

Hvis du ikke har NemID/MitID eller har svært ved det digitale, er det stadig muligt at afgive en fuldmagt. Det kræver, at personen, du ønsker at give fuldmagten til, logger ind med sit NemID/MitID og anmoder dig om fuldmagten. 

Indhold fra borger.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 7020 0000

Ring op til Den digitale hotline og få hjælp til vores selvbetjeningsløsninger af én af vores medarbejdere i Borgerservice.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 20.00
Tirsdag: 8.00 - 20.00
Onsdag: 8.00 - 20.00
Torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00