Nordjysk projekt skal hjælpe psykisk sårbare unge i uddannelse eller job

Publiceret 11-01-2022

En integreret indsats målrettet psykisk sårbare unge skal bane vej for, at flere kommer eller fastholdes i uddannelse eller job. Projektet, der ledes fra Socialmedicinsk Enhed ved Aalborg Universitetshospital er netop støttet med godt 6 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Flere og flere unge oplever psykisk mistrivsel. Disse unge kæmper med at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Et nyt projekt (IBBU-Nord (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses-/Uddannelsesindsats for unge med lettere psykiske lidelser)) ledet fra Socialmedicinsk Enhed på Aalborg Universitetshospital skal udvikle en integreret indsats målrettet unge med depression, angst og stress. Projektet gennemføres i samarbejde med fire nordjyske kommuner (Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Morsø) samt rådgivningsfirmaet DISCUS.

- I projektet vil vi udvikle et tilbud, der tager afsæt i en kombineret uddannelses-/beskæftigelses- og sundhedsindsats, og som sigter mod at øge de unges livsmestring og trivsel, så deres mulighed for at påbegynde og fuldføre uddannelse eller beskæftigelse forbedres, forklarer professor ved Socialmedicinsk Enhed på Aalborg Universitetshospital, Kirsten Fonager.

Konkret vil unge med symptomer på depression, angst eller stress på baggrund af en indledende screening blive tilbudt en sundhedsfaglig udredning, og hvis de er i målgruppen for projektet, vil de blive visiteret til en indsats i tre spor:

- I et uddannelses-/beskæftigelsesspor afklares den unges ønsker og muligheder, og der igangsættes tilbud, som understøtter den unges vej mod uddannelse eller job eller fastholdelse i samme. I et behandlingsspor lægges en behandlingsplan, hvor målet er at reducere den unges symptomer, så han eller hun bliver rustet til at kunne indgå i uddannelse eller job. I det tredje spor lægges en konkret plan for den samlede indsats i et tæt samarbejde mellem den unge, den unges nærmeste kontaktperson/rådgiver samt en behandlingsansvarlig ”care manager”, fortæller ledende psykolog ved Socialmedicinsk Enhed, Dorte Schou Iversen.

Vigtigt tilbud til overset målgruppe

Dorte Schou Iversen håber, at tilbuddet vil betyde, at flere sårbare unge får mulighed for at komme ind i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Et sådant tilbud vil nemlig falde på et tørt sted, mener hun:

- Vi arbejder med en målgruppe, som lidt falder mellem to stole, fordi de unge ikke er tilknyttet det psykiatriske system, og dermed omfattet af et behandlingstilbud. Vi håber derfor, at dette kan være en model for, hvordan et sådan tilbud til disse udfordrede unge kan integreres i jobcenterindsatsen.

Ifølge Dorte Schou Iversen er der al mulig grund til at forbedre støtten til psykisk sårbare unge, som er en gruppe, der disse år desværre kun vokser sig større:

- Psykisk mistrivsel nedsætter ikke blot livskvaliteten for den enkelte unge her og nu, men har også konsekvenser i forhold til at realisere det liv, som den unge ønsker sig. Unge med psykisk mistrivsel har oftest svært ved at overskue tilværelsens kompleksitet, de kan være ensomme og i risiko for at isolere sig fra sociale og faglige fællesskaber. Desuden er de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked alvorligt svækket, forklarer hun.

Lignende projekt i Region Midtjylland

Udviklingsprojektet læner sig op ad et lignende projekt, som Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Region Midtjylland sidste år igangsatte i samarbejde med 4 midtjyske kommuner og rådgivningsfirmaet DISCUS, også med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

- Erfaringer herfra har vist, at der er rigtigt gode perspektiver i at udplacere sundhedsfaglig screening, udredning og behandling/efterværn til jobcentrenes ungeindsats, og vi har derfor oplevet efterspørgsel på et lignende projekt fra kommuner i Nordjylland, siger Kirsten Fonager.

IBBU-Nord projektet har en varighed på 2 år og 8 måneder (inklusiv evaluering) og vil inkludere 200 unge. Der er nu slået stillinger op til ansættelse i projektet med start 1. marts. Hvis projektet indfrier de forventede resultater, er der allerede nu indgået aftaler med de 4 kommuner om forankring af et videre samarbejde, efter projektet er afsluttet.