Opdatering på badevand og mulige årsager

Publiceret 11-07-2023

Vi appellerer til at følge med her på hjemmesiden under badevand og søer - ligesom vi opfordrer jer alle til at holde øje med den fysiske skiltning på vores strande.

Vesthimmerlands kommune har i dette års badesæson oplevet, at bakteriekoncentrationerne ved mange af badestrandene har været så høje, at vi har måttet fraråde badning af sundhedshensyn. Det usædvanlige er, at vi har set høje bakteriekoncentrationer på mange strande på samme tid fra nord til syd i kommunen. Vi er fra kommunens side meget interesserede i at finde ud af, hvad det skyldes.
 
Vesthimmerland har to renseanlæg med udledning til fjorden – et i Stistrup vest for Farsø og et i Løgstør. Stistrup Renseanlæg modtager kun spildevand fra separatkloakerede områder, så der kommer kun lidt ekstra vand i skybrudssituationer.
I forbindelse med seneste skybrud blev der registreret to mindre overløb i Løgstør by. Udledningen blev dog fortyndet mange gange og vindretningen var i vest, og vi vurderer det derfor meget usandsynligt, at det skulle være årsag til de forhøjede bakterieniveauer alle steder.
 
  • I Løgstør og Ranum er separat-loakeringen i fuld gang, og alle byer langs kysten er separatkloakeret.
  • I Trend er der ikke kloakeret, og derfor ingen spildevandsledninger der kan ske overløb fra.
En anden årsag kan være, at den meget lange tørkeperiode forud for skybrudshændelserne har gjort jorden dårlig til at absorbere de store mængder regnvand, der er strømmet mere direkte ud i vandløb og dræn. Det afstrømmende vand kan have taget bakterier med sig. Det er også set flere andre steder i landet.
 
Vesthimmerlands Kommune er ved at undersøge, hvor bakterierne kommer fra – om det er fra dyr eller mennesker, for på den måde at kunne udelukke nogle forureningskilder.
 
Følg altid med i målinger ved strande og søer her. Samtidig vil vi appellere til, at I altid holder øje med skiltningen på strandene.
 
https://vesthimmerland.dk/oplev-vesthimmerland/brug-naturen/badestrande-og-soeer