Badestrande og -søer

Få overblik over strande og søer i Vesthimmerland.

Vesthimmerlands Kommune anvender Miljøstyrelsens kvalitetskriterierne for ”udmærket kvalitet”.

Det betyder, at værdierne skal være:
Escherichia coli (cfu/100ml) <250 cfu/100ml
Enterokokker (cfu/100ml) <100 cfu/100ml

Om stranden

Størrelse: Cirka 300 meter lang
Består overvejende af: Sand med en del sten
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Ja

Stranden er beliggende nedenfor Ertebølle Hoved. Man kommer ned til stranden ad trappen ved parkeringspladsen, og adgangsforholdene til stranden er derfor ikke velegnede til gangbesværede. Ved stranden finder du:

 • Badebro
 • Toiletbygning (åbent i sommerhalvåret)
 • Borde og bænke
 • Landsskabsudstilling (åbent i sommerhalvåret)

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, følger den som regel vindretningen. 

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsudløb til stranden. Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid. Der er desuden kun sjældent forekomst af tang.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalyse for Ertebølle Strand

Om stranden

Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Nej

Stranden ligger cirka 1 km. fra Hvalpsund Færgehavn. Adgang til stranden sker ad Strandvejen forbi Valør Hage.

Der er ikke toiletter ved stranden, men ved havnene i Hvalpsund, finder du toilet- og badefaciliteter.

Om badevandet

Der er risiko for forurening, da der her løber drænvand ud fra sommerhusområdet. Vandet kan lejlighedsvist indeholde spildevand og dermed bakterier. Derfor frarådes badning på dette sted.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Hessel Strand

Badning frar&aring;des

Om stranden

Størrelse: Cirka 300 meter lang
Består overvejende af: Sand
Handicapvenlig: Ja
Hvid badevandsstrand: Ja

Stranden ligger i forbindelse med færgelejet i Hvalpsund. Ved stranden finder du:

 • Badebro
 • Toiletbygning
 • Legeplads
 • Borde og bænke
 • Turistinformation
 • Spisesteder
 • Dagligvarebutik i gåafstand

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, er den som oftest i nordøstlig retning. 

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsudløb til standen.

Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid. Hvis der er store mængder tang i strandkanten, fraråder vi badning i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler, hvilket betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Velegnet til vinterbadning

Der er hejst vinterbadevandsflag. 

Badevandsanalyser

Se badevandsanalyser fra Hvalpsund Strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Består overvejende af: Sand med en del bevoksninger på dele af strækningen
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Nej

Stranden ligger i skoven nord for Hvalpsund Camping. Der er flere muligheder for parkering langs stranden.

Der er ingen toiletter på stranden, men ved havnene i Hvalpsund finder du både toilet- og badefaciliteter.

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, følger strømmen som regel vindretningen.

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsbelastede udløb i nærheden af stranden. Der er desuden ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid.

Hvis der er store mængder af tang i strandkanten, fraråder vi, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftsstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Illerisøre Strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Består overvejende af: Sand med sted og skaller
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Nej

Stranden ligger ved sommerhusområdet syd for Frederik VII's kanal. Som gæst i området kan du parkere ved parkeringspladsen op til Lendrupvej. 

Vandscooter sejlads er ikke tilladt og kan straffes med bøde.

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. 

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsbelastede udløb i nærheden af stranden. Der er desuden ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid.

Hvis der er store mængder af tang i strandkanten, fraråder vi, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftsstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Lendrup Strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Består overvejende af: Sand med en del småsten
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Nej

Stranden ligger tæt på Livø Havn. Ved havnen finder du en toiletbygning. 

Vandscooter sejlads er ikke tilladt og kan straffes med bøde.

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. 

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsbelastede udløb i nærheden af stranden. Der er desuden ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid.

Hvis der er store mængder af tang i strandkanten, fraråder vi, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftsstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Livø Strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Består overvejende af: Sten
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Nej

Du finder flere badeområder ved sommerhusområdet på sydsiden af Louns Bredning. Stranden er smal og stenet, og der er ingen offentlige toiletter nær stranden.

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, følger den som regel vindretningen.

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er direkte spildeudløb i nærheden af stranden. I nærheden af stranden findes der dog enkelte ejendomme, som leder mekanisk renset spildevand ud i fjorden, hvilket kan medføre kortvarige forureninger.

Der er kendskab til enkelte tilfælde af blågrønalger i nyere tid. Tegn på opblomstring kan være uklart, misfarvet vand, skumdannelse og eventuelt døde dyr.

Hvis der er store mængder af tang i strandkanten, fraråder vi, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftsstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Louns Strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Størrelse: Cirka 250 meter
Består overvejende af: Sand med få småsten og skaller
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Ja

Stranden er placeret tæt på Løgstør by, hvor der findes legepladser og forskellige spisesteder. Der er adgang til stranden via en gangbro over Frederik VII's Kanal.

Ved stranden finder du:

 • Toiletbygning
 • Borde og bænke
 • Grillplads

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, er strømme som oftest i østgående retning.

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsudløb til stranden eller kanalen, ligesom Løgstør Rensningsanlæg er beliggende 1.700 m. øst fra stranden i strømretning.

Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid. Hvis der er store mængder tang i strandkanten, fraråder vi dog, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Velegnet til vinterbadning

Der er hejst vinterbadevandsflag. 

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Løgstør Strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om søen

Søen ligger i et fredet hedeområde cirka 3 km. fra Gatten. Adgang til søen sker af en grusvej fra Aggersundvej. Der er skilte til søen fra vejen. Ved parkeringspladsen finder du

 • Toiletter
 • Borde og bænke

Vandscootersejlads på søen er ikke tilladt og kan straffes med bøde.

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm i søen. 

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsbelastede udløb i nærheden af stranden. Dog er der i perioder græssende kvæg ned til søen - derfor kan risikoen for kortvarig forureninger ikke afvises.

Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid, ligesom der ikke er risiko for tang.

Hvis der er store mængder af tang i strandkanten, fraråder vi, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftsstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Navnsø

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Størrelse: Cirka 500 meter lang
Består overvejende af: Sand med bælter af småsten
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Ja

Stranden starter nord for Rønbjerg Havn. Ved den nærliggende havn finder du:

 • Toiletbygning
 • Borde og bænke
 • Grillplads
 • Fiskehus
 • Spisesteder

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, følger strømmen som oftest vindretningen.

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille, da der ikke er spildevandsudløb til stranden eller havnen.

Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid. Hvis der er store mængder af tang i strandkanten, fraråder vi badning i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler, hvilket betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalyse for Rønbjerg strand

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

 

Om søen

Sjørup Sø er en lille sø i Ulstrup Sogn. tæt på Gatten. Der er ingen egentlig strand og de fleste steder vokser der græs og andre planter helt ned til vandkanten.

Søen benyttes kun meget sjældent til badning. 

Om badevandet

Risikoen for forurening af badevandet er meget lille.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Sjørup Sø

Badevandskvaliteten er udm&aelig;rket

Om stranden

Består overvejende af: Sand 
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Ja

Stranden er meget lang, og der er lav vanddybde ved stranden. Mange surfere besøger stranden, da den ligger meget åbent, hvilket giver gode vindforhold.

Det er muligt at parkere på selve stranden eller på parkeringspladsen ved toiletbygningen ved Gl. Amtsvej 30.

Ved stranden finder du:

 • Toiletter
 • Borde og bænke
 • Nærliggende spisesteder

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, følger strømmen som oftest vindretningen.

Vi har undersøgt afledningen af spildevand fra ejendommene i Trend by og langs Trend Å. Det har vist, at der ikke er udledning af spildevand.

Der er risiko for forurening af badevandet i forbindelse med store/længerevarende regnskyl. Forureningerne er oftest kortvarige. 

Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid. Hvis der er store mængder tang i strandkanten, fraråder vi dog, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftsstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

Se badevandsanalysen for Trend Strand

Om stranden

Består overvejende af: Sand 
Handicapvenlig: Nej
Hvid badevandsstrand: Nej

Stranden er meget lang, og der er lav vanddybde ved stranden.

Det er muligt at parkere på parkeringspladsen og gå til stranden.

Ved stranden finder du:

 • Borde og bænke på parkeringspladsen
 • Kiosk i Stistrup

Om badevandet

Der er normalt ikke meget strøm ved stranden. I tilfælde af strøm, følger strømmen som oftest vindretningen.

1 km syd for Stistrup Strand har Stistrup Renseanlæg udløb ca. 300 m ude i fjorden.

Der er risiko for forurening af badevandet i forbindelse med sydvestlig vind. Forureningerne er oftest kortvarige.

Der er ikke kendskab til blågrønalger i nyere tid. Hvis der er store mængder tang i strandkanten, fraråder vi dog, at du bader i nærheden af tangen. Det skyldes blandt andet, at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og at tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler. Det betyder, at bakterierne kan overleve længere.

Badevandsanalyse

SE BADEVANDSANALYSEN FOR STISTRUP STRAND

Se et kort over vores strande

Her kan du se, hvor du kan finde strandene i Vesthimmerland. 

Kort viser badestrande i Vesthimmerland
Klik på kortet for at aktivere det (åbner ny side).

Godt at vide

I Vesthimmerlands Kommune har vi erstattet det Blå Flag med det Hvide Badevandsflag. Strande, der har det hvide badevandsflag kalder vi for hvide badevandsstrande.

En hvid badevandsstrand er en strand, hvor vi har høje krav for vandanalyser, rengøring af toiletter og opsamling af affald på stranden.

I Vesthimmerland har vi 5 hvide badevandsstrande:

 • Ertebølle Strand
 • Hvalpsund Strand
 • Løgstør Strand
 • Rønbjerg Strand
 • Trend Strand

Selvom du må bade stort set over alt, er det ikke alle steder, hvor vi foretager prøver af vandkvaliteten. Ved de strande og søer, du finder i oversigten på denne side, bliver der dog taget prøver af vandkvaliteten. 

Som badegæst bør du være opmærksom på masseforekomst af alger i badevandet, som blomstrer op når vandtemperaturen er højest.

Det frarådes derfor at bade i misfarvet eller meget uklart vand.

Læs mere om alger, og hvordan du skal forholde dig til alger i badevandet