Offentliggørelse af vederlag

I Byrådet for Vesthimmerlands Kommune er det alene Borgmesteren, som er ansat på fuld tid. De resterende medlemmer af Byrådet har som oftest et arbejde ved siden af byrådshvervet. Som medlem af Byrådet modtager hvert medlem et fast vederlag og derudover forskellige tillæg alt efter, hvilke udvalg de er medlemmer af.

Byrådet vederlag per 1. april 2024

 Følgende vederlag er reguleret i Indenrigs- og Boligministeriet vederlagsbekendtgørelse for varetagelse af kommunale hverv:

  • Borgmester: 1.040.099 årligt
  • Medlem af Byrådet: 105.547 kr. årligt.

  Følgende vederlag er reguleret i Vesthimmerlands Kommunens styrelsesvedtægt som en procentdel af borgmesterens løn:

  •  Viceborgmester (10 %): 104.010 kr. årligt
  •  Formand for stående udvalg ekskl. Økonomiudvalget (22 %): 228.822 kr. årligt
  •  Formand Børn- og Ungeudvalget (4 %): 41.604 kr. årligt
  •  Formand for Fritidsrådet (2%): 20.802 kr. årligt
  •  Næstformand for stående udvalg (1,65 %): 17.162 kr. årligt
  •  Næstformand for Børn-og Ungeudvalget: 20.802 kr.
  •  Medlem af stående udvalg (2,85 %): 29.643 kr. årligt

 Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 24.511 kr. i det faste vederlag.

 Byrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år, har ret til et børnetillæg på i alt 16.331 kr., uanset antallet af børn.

Øvrige vederlag for hverv udpeget af Byrådet

I tillæg hertil kommer de hverv, som Byrådet har udpeget dem til, hvoraf nogle er lønnet. I oversigterne i bunden af siden fremgår det, hvilke Byrådsmedlemmer, som har modtaget lønnede tillæg for disse hverv. Nedenfor fremgår vederlag for perioden 2010-2022.