Landbrug og fødevarer

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Status: I gang

LIFE IP Natureman

Sammen med 7 andre kommuner, er vi i Vesthimmerlands Kommune en del af LIFE IP Natureman. 

Læs mere

Status: I gang

Lavbundsprojekter

Udtagning af lavbundsjorde af landbrugsdrift, og genoprettelse af naturlig hydrologi (gør arealerne vådere) med henblik på tilbageholdelse af kulstof.

Status: I gang

Opgradering af Vegger Biogasanlæg

Energi Vegger har søgt om en opgradering af anlægget for at sikre anlæggets fortsatte overlevelse, samt for at øge produktionen af CO2-neutral el og varme.

Landbrug og fødevarer

Landbruget er et stort potentiale i Vesthimmerland - og ikke mindst en væsentlig del af kommunes DNA. Samtidig fylder landbruget en stor rolle, som kun bliver større i takt med, at befolkningstallet på verdensplan stiger, og presset på og kravene til fødevareproduktionen øges. Vesthimmerlands Kommune vil aktivt have øje for det store potentiale, der ligger i landbrugssektoren for at udvikle og styrke sektoren, og dermed nå målsætningerne for den grønne omstilling.

Handlingerne indenfor Landbrug og Fødevarer er:

  • Lavbundsprojekter
  • LIFE IP Natureman – Landmanden som naturforvalter
  • Opgradering af Vegger Biogasanlæg