Mobilitet og infrastruktur

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Status: Løbende

Omstilling af kollektiv trafik

NT har udarbejdet en grøn strategi, der har fastsat følgende målsætninger for den grønne omstilling af den kollektive trafik i Nordjylland.

 

Status: I gang

Mobilitetsplan

Der arbejdes videre på en plan for bæredygtig mobilitet i Vesthimmerlands Kommune. Formålet med planen er at fremme bæredygtige transportformer – både i byer, mellem byer og i landdistrikterne.

Status: I gang

Samkørsel i Vesthimmerland

Samkørsel er med til at skabe færre biler og mindre trafik på vejene. Det giver også mulighed for en større fleksibilitet, hvis man ikke ejer en bil. 

Læs mere 

Status: Idé

Knudepunkter mellem transportformer

Med udgangspunkt i mobilitetsplanens udpegning af fysiske knudepunkter i kommunens mobilitetsnetværk udarbejdes der et oplæg til, hvad de forskellige knudepunkter kan indeholde af funktioner og anlæg.

Mobilitet og infrastruktur

Det er mobilitet og transport, der får vores hverdag til at hænge sammen. Vi bevæger os for at komme i skole, på arbejde, til fritidsinteresser og på besøg hos venner og familien - ligesom der skal bevægelse til at få pakken leveret og maden på bordet. Med andre ord, er vi alle afhængige af mobilitet. Skal vi gøre vores mobilitet grønnere, er omstillingen til grøn kollektiv trafik samt en god infrastruktur, der fremmer grønne mobilitetsformer altafgørende.


Handlingerne indenfor Mobilitet og Infrastruktur er:

  • Omstilling af kollektiv trafik
  • Mobilitetsplan
  • Samkørsel i Vesthimmerland
  • Knudepunkter mellem transportformer