Knudepunkter mellem transportformer

Med udgangspunkt i mobilitetsplanens udpegning af fysiske knudepunkter i kommunens mobilitetsnetværk udarbejdes der et oplæg til, hvad de forskellige knudepunkter kan indeholde af funktioner og anlæg.

Formålet med knudepunkterne er at gøre det nemmere, tryggere, sjovere og mere attraktivt at skifte mellem forskellige transportformer.

Knudepunkterne skal være koblingspunkt mellem forskellige transportformer som fx busser, flexbusser, plusbusser, delebiler, delecykler, deleløbehjul, samkørselsordninger eller private biler, cykler og løbehjul. Det betyder, at knudepunkterne fx skal kunne tilbyde:

 • Bus-holdeplads med chauffør-faciliteter
 • Ventefaciliteter
 • Parkeringspladser for private biler, cykler og løbehjul – evt. med ladestandere
 • Parkeringspladser for delebils-ordninger
 • Kiosk, café eller lignende

For at gøre det attraktivt at benytte knudepunkterne er det vigtigt, at der skabes trygge og indbydende rammer for både børn, unge og voksne. Med den rigtige placering og indretning og med det rigtige samspil med det omkringliggende bymiljø kan knudepunkterne bidrage med liv til lokalområdet.

Oplægget vil have fokus på de overordnede og centrale knudepunkter i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup samt på et knudepunkt i hvert at de otte geografiske landdistriktsområder.

Kommunens rolle: Ejer

Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for oplægget.

Tidsplan: Idé

 Idé

Påvirkning af klimaregnskabet

Knudepunkterne skal bidrage til vaneændringer i befolkningens transport og dermed til en reduceret udledning af CO2 fra transport. Ændringerne vil dog ikke være direkte målbare i klimaregnskabets nuværende opgørelse.

Budget

Vesthimmerlands Kommune er økonomisk ansvarlig.

Interessenter og partnere

 • Nordjyllands Trafikselskab og Midttrafik
 • Erhvervs- og handelsliv
 • Skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Borger- og beboerforeninger
 • Lokalt foreningsliv
 • Borgere

Ansvarlig forvaltning

Teknik- og Økonomiforvaltningen: Team Plan og Team Trafik og Grønne Områder.