Sundhedsudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på forskellige former for sundhed og trivsel.

Se åbne dagsordener og referater fra Sundhedsudvalget

Medlemmer af Sundhedsudvalget

Palle Jensen
Palle Jensen
Socialdemokratiet
Formand for Sundhedsudvalget
Liselotte Lynge Jensen
Liselotte Lynge Jensen
Dansk Folkeparti
Næstformand for Sundhedsudvalget
Kirsten Moesgaard
Kirsten Moesgaard
VestHimmerlandsListen
Medlem af Sundhedsudvalget
Morten Mejdahl
Morten Mejdahl
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget
Per Bisgaard
Per Bisgaard
Venstre
Medlem af Sundhedsudvalget
Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Medlem af Sundhedsudvalget
Pia Buus Pinstrup
Pia Buus Pinstrup
Konservativ
Medlem af Sundhedsudvalget

Godt at vide

Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds-, ældre- og handicapområdet.

Sundhedsudvalget er blandt andet ansvarlig for:

  • Tilbud til ældre borgere, borgere med fysiske handicap, borgere med udviklingshæmning, borgere med sindslidelser (Social-psykiatrisk støtte, botilbud og dagtilbud m.m.)
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Hjemmesygepleje
  • Aktivitets- og madtilbud
  • Genoptræning, vedligeholdelsestræning og hjælpemidler
  • Kommunens institutioner og private og selvejende institutioner
  • Kontakt til Ældrerådet og Handicaprådet
  • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner
  • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område

På Byrådets møde den 1. marts 2018 blev det godkendt at Knud Kristensen udtrådte af Byrådet og at Pia Buus Pinstrup indtræder i stedet. Pia Buus Pinstrup træder samtidig ind i Sundhedsudvalget.