Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på kultur, fritid, biblioteker og kulturinstitutioner.

Se åbne dagsordener og referater fra Kultur- og Fritidsudvalget

Medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget

Asger Andersen
Asger Andersen
Socialdemokratiet
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Niels Heebøll
Niels Heebøll
SF
Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
Jakob Vium Dyrman
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Jens Lauritzen
Jens Lauritzen
Venstre
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Niels Krebs Hansen
Niels Krebs Hansen
Konservativ
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Per Jensen
Per Jensen
Socialdemokratiet
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Godt at vide

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur– og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har blandt andet ansvaret for:

 • Fritidsforanstaltninger for borgerne, herunder børn og unge
 • Kommunale haller
 • Idrætsanlæg og svømmeanlæg 
 • Kultur-, aktivitetshuse og åbne værksteder
 • Teater og biografforeninger
 • Lokalradio- og tv-forhold
 • Museer, samlinger og lokalarkiver
 • Musikhuse og andre musikaktiviteter 
 • Kulturskolen 
 • Øvrig kulturel virksomhed, herunder offentlig kunstudsmykning og tilbud m.v. til kulturelle formål
 • Aftensskoleundervisning
 • Biblioteksvæsen
 • Kontakt til Fritidsrådet og Landsbyudvalget 
 • Udlån og udleje af lokaler i ejendomme under udvalgets område til foreninger m.v.
 • Støtte til og samarbejde med frivilligt socialt arbejde, herunder kontakt til frivilligrådet og pensionistforeningerne
 • Samarbejde med andre myndigheder, frivillige organisationer samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område.

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet. Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget. 

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Signe Nøhr udtræder og Niels Krebs Hansen træder ind.