Mestringscentret

Mestringscentret er Vesthimmerland Kommunes social psykiatriske tilbud. Mestringscentret består af en stor medarbejdergruppe bl.a. mestringsvejledere samt fire netværkscafeer og to botilbud.

Mestringscentret har base i Aars, men Mestringscentret er også repræsenteret i Aalestrup, Farsø og Løgstør. I Mestringscentret arbejdes der teambaseret, og vi har derfor Teams af Mestringsvejledere fordelt over hele kommunen. Teamsene har base i Netværkscafeerne i henholdsvis Aalestrup, Farsø og Løgstør.

Mestringscenteret omfatter desuden to botilbud, som er placeret på Dyrskuevej og Hobrovej.  

At blive tilknyttet Mestringscentret er Vesthimmerland kommunes tilbud til dig, der har brug for socialpædagogisk støtte til at komme videre i dit liv. Det kan være du selv har bedt om hjælp og støtte, eller det kan være din socialrådgiver har bedt om den på dine vegne.

Støtten kan være kortere eller længerevarende, og det afhænger af hvilke former for støtte, du har brug for.

Støtten kan foregå både hjemme hos dig, eller den kan foregå i en af vores netværkscafeer i Løgstør, Aalestrup, Farsø eller Aars. Støtten kan også foregå i grupper eller som online støtte over telefon eller Ipad/pc.

Du vil blive tilknyttet et team af mestringsvejledere og sammen aftaler I, hvordan og hvornår og hvor ofte I mødes. Det vil oftest være det sted, du bor, der danner grundlag for hvilket team du tilknyttes, men der kan sagtens tage hensyn til dine ønsker, hvis du eks. ønsker at komme i en anden café.

Der kan gå op til 14 dage fra du eller din rådgiver har taget kontakt til os, til du har den første aftale med en mestringsvejleder, men du vil som oftest blive kontaktet indenfor de første dage efter der er taget kontakt til Mestringscentret.

Du og en mestringsvejleder aftaler sammen rammerne for det første møde.

Du skal være bosiddende i Vesthimmerlands Kommune for at kunne modtage støtte fra Mestringscentret, og du skal som udgangspunkt være fyldt 18 år.

Mestringscenter Kimbrerparken har 5 teams af Mestringsvejledere, der samlet dækker hele kommunen. Blandt Mestringsvejlederne er der forskellige faglige baggrunde som fx pædagoger, sosu-assistenter og ergoterapeuter. Fælles for mestringsvejlederne er, at de har erfaring i at yde støtte til borgere, der oplever udfordringer på den ene eller anden måde.

Borgere, der har behov for støtte fra en mestringsvejleder, kan enten selv henvende sig til Mestringscenteret, eller blive henvist gennem socialrådgiver.

Støtte efter serviceloven §85 bliver bevilget hos socialrådgivere, som sender bevillingen til Mestringscenteret, der håndterer støtten. Der vil kunne gå ca. 14 dage fra Mestringscentret modtager henvisningen til støtten iværksættes.

Støtte efter §82 og §99 henvises til visitationsmøder i Mestringscenterets ledelse. Disse møder afholdes en gang om ugen, hvor sager modtaget af både socialrådgivere, samarbejdspartnere og direkte henvendelser, vurderes. Her vil der også typisk kunne være op til 14 dage til iværksættelse.

Hvis det vurderes at der skal bevilges støtte iværksættes dette, og sagen fordeles til det relevante team af Mestringsvejledere.

§82 støtte ydes primært i Netværkscaféerne, men generelt for alle typer af støtte vil den kunne tilbydes som telefonopkald, som virtuel kontakt via skærmløsning, i vores netværkscaféer, eller som besøg i hjemmet.

 

Team Kimbrerparken

Team Aars

Team Løgstør

Team Aalestrup

Team Farsø

Kontakt os

Kontakt til Mestringscenteret

Heidi Kløve
Tilbudsleder

Kontakt til Mestringscenteret

Christian Mosbjerg Østerby
Afdelingsleder

Kontakt til Netværkscafé og angående samarbejde

Stine Marie Kirch Jakobsen
Netværkskoordinator

Kontakt til Netværkscafé og angående samarbejde

Laura Thormann Carlsson
Netværkskoordinator
Går på barsel d. 14. juli