HUDSULT – er vi kommet for langt fra hinanden?

Publiceret 07-04-2021

Handicaprådet og Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune Inviterer til online foredrag med Charlotte Voetmann

Tid: onsdag den 14. april 2021 kl. 17.00 – 19.00

Gå til Webinar

VIGTIGT!
Benytter du PC skal du gå ind via Google Crome.
Benytter du tablet skal du gå ind via appen Webex.

Har du spørgsmål kan du kontakte Else Marie Simonsen på telefon 2382 7546

Er vores hverdag blevet så fortravlet, at vi er kommet for langt fra hinanden, så der er ikke tid til et kram eller håndtryk og hvordan påvirker Covid-19 berøringen?

Kroppen har rigtig meget brug for at være i balance – dette gælder også mængden af sanseindtryk. Erfaring viser, at med rette ”sansediæt”, reduceres behovet for beroligende medicin, søvnen forbedres og livskvaliteten højnes. Som sidegevinst smitter denne tilgang positivt af på de pårørende og de ansattes arbejdsmiljø. Foredragsholder vil komme med konkrete tips og ideer på, hvordan kan man gennem den pædagogiske indsats arbejder med berøring.

I oplægget vil følgende blive gennemgået:

  • Sansestimulation
  • Tegn på adfærdsændring ved vanskeligheder ved sansebearbejdning – specielt hudsansen
  • Sansetrekanten
  • De 5 niveauer for indsats
  • Der bliver vist nogle eksempler på trykmassage/berøring.

Oplægsholder: Charlotte Voetmann