Fem byrådspolitikere i Vesthimmerland modtager Dannebrogordenens Ridderkors

Publiceret 16-12-2021

Vi vil gerne hylde og anerkende personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for Vesthimmerland og vores mange lokalsamfund.

Derfor vil vi gerne ønske Palle Jensen, Niels Krebs Hansen, Per Bisgaard, Kurt Friis Jørgensen og Jens Lauritzen stort tillykke med tildelingen af Dannebrogordenens Ridderkors. Giv lige Palle, Niels, Per, Kurt og Jens et digitalt klap på skulderen over så mange års politisk indsats, og se nedenfor et lille sammendrag af deres arbejde.

Palle Jensen

Han blev valgt til Byrådet i Farsø Kommune for Socialdemokratiet i en alder af 32 år og har samlet set været kommunalpolitiker i syv perioder svarende til 28 år. I perioden har han varetaget en lang række politiske hverv, herunder:

 • Socialudvalget, Farsø Kommune (1994-2001)
 • Økonomiudvalget, Farsø Kommune (2002-2005)
 • Teknisk udvalg, Farsø Kommune (2002-2005)
 • Viceborgmester, Farsø Kommune (2002-2005)
 • Økonomiudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2021)
 • Socialudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009)
 • Viceborgmester, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009)
 • 2. Viceborgmester, Vesthimmerlands Kommune (2010-2017)
 • Sundhedsudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2014-2021)

Med sine foreløbige 28 år i kommunalpolitik har Palle Jensens gjort en stor indsats for lokaldemokratiet og det omkringværende samfund. I hans arbejde er der lagt særligt vægt på at sikre og udvikle velfærden for de svageste borgere. Samarbejdet i Byrådet har været præget af hans store sociale kapital, og uanset politiske holdninger har han altid været indbegrebet af ordentlighed og respekt for forskelligheder.

Niels Krebs

Han blev valgt til Byrådet i Farsø Kommune for Byrådslisten i 1986 i en alder af 30 år og har samlet set været kommunalpolitiker i syv perioder svarende til 28 år. Fra 2001 som medlem af Konservativt Folkeparti og fra 2007 i Byrådet for Vesthimmerlands Kommune. I perioden har han varetaget en lang række politiske hverv, herunder:

 • Socialudvalget, Farsø Kommune (1986-1989, 1998-2005)
 • Socialudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009)
 • Teknisk udvalg, Farsø Kommune (2002-2005)
 • Teknik- og Miljøudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2010-2021)
 • Børne- og Familieudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2018-2021)

Med sine foreløbige 28 år i kommunalpolitik har Niels Krebs Hansen gjort en ekstraordinær indsats for lokaldemokratiet og for det omkringværende samfund.

Per Bisgaard

Han blev valgt til Byrådet i Aalestrup Kommune for Venstre i en alder af 31 år og har samlet set været kommunalpolitiker i ni perioder svarende til 36 år. I perioden har han varetaget en lang række politiske hverv, herunder:

 • Kulturudvalget, Aalestrup Kommune (1986-1993)
 • Borgmester, Aalestrup Kommune (1994-2001)
 • Økonomiudvalget, Aalestrup Kommune (1994-2005)
 • Skoleudvalget, Aalestrup Kommune (2002-2005)
 • Kultur og Fritidsudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009)
 • Økonomiudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2017)
 • Sundhedsudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009, 2014-2021)
 • Børne- og Ungeudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2010-2013)

Ud over den kommunalpolitiske karriere har Per Deichmann Bisgaard også været medlem af Folketinget i perioden 2007-2011 og medlem af Regionsrådet i Region Nordjylland i perioden 2017-2021. Med sine foreløbige 36 år i kommunal-, regional- og landspolitik har Per Deichmann Bisgaard gjort en ekstraordinær indsats for demokratiet og for lokalsamfundet i Aalestrup og Vesthimmerlands Kommune.

Kurt Friis Jørgensen

Han blev valgt til Byrådet i Farsø Kommune for Venstre i en alder af 43 år og har samlet set været kommunalpolitiker i seks perioder svarende til 24 år. I perioden har han varetaget en lang række politiske hverv, herunder:

 • Børne- og Kulturudvalget, Farsø Kommune (1998-2005)
 • Socialudvalget, Farsø Kommune (1998-2001)
 • Økonomiudvalget, Farsø Kommune (2002-2005)
 • Socialudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2010-2013)
 • Kultur og Fritidsudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2014-2017)
 • Økonomiudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2018-2021)
 • Beskæftigelsesudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2018-2021)

Med sine foreløbige 24 år i kommunalpolitik har Kurt Friis Jørgensen gjort en ekstraordinær indsats for lokaldemokratiet og det omkringværende samfund.

Jens Lauritzen

Han blev valgt til Byrådet i Løgstør Kommune for Venstre i en alder af 33 år og har samlet set været kommunalpolitiker i ni perioder svarende til 36 år. I perioden har han varetaget en lang række politiske hverv, herunder:

 • Socialudvalget, Løgstør Kommune (1986-1989)
 • Skole og Kulturudvalget, Løgstør Kommune (1986-1997)
 • Viceborgmester, Løgstør Kommune (1990-1993)
 • Økonomiudvalget, Løgstør Kommune (1990-2005)
 • Borgmester, Løgstør Kommune (1998-2005)
 • Borgmester, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009)
 • Økonomiudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2006-2009)
 • Teknik og Miljøudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2010-2021)
 • Børne- og Ungeudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2010-2017)
 • Kultur og Fritidsudvalget, Vesthimmerlands Kommune (2018-2021)

Med sine foreløbige 36 år i kommunalpolitik har Jens Styrbæk Lauritzen gjort en ekstraordinær indsats for lokaldemokratiet og det omkringværende samfund, herunder gennem arbejde i bestyrelser og frivillige foreninger.

I Vesthimmerlands Kommune er vi meget taknemlige over, at de alle fem har ønsket at præge Vesthimmerlands udvikling i så mange år. Det bør aftvinge stor respekt.