Grøn lokalplan vedtaget i Vesthimmerland

Publiceret 16-12-2021

Grøn omstilling, biodiversitet og klimatilpasning er blandt nøgleordene for den lokalplan, der netop er blevet vedtaget for Rytterkvarteret i Aars, Vesthimmerland. Med lokalplanen tages der endnu et vigtigt skridt på vejen til et grønnere Vesthimmerland.

Et bud på, hvordan livet kan udfolde sig i Rytterkvarteret.  

Billede: Et bud på, hvordan livet kan udfolde sig i Rytterkvarteret.  

Masser af dyre- og planteliv

Den 25. november 2021 vedtog Byrådet i Vesthimmerlands Kommune lokalplanen for Rytterkvarteret i Aars. 

I lokalplanen for Rytterkvarteret er der bl.a. fokus på at skabe liv mellem husene – det både i form af de mennesker, der færdes i området, men også i form af planter, insekter og dyr. Med andre ord skal der skabes et grønt og attraktivt byrum med plads til biodiversitet.

Foruden at skabe liv, er der også fokus på grøn regnvandshåndtering, som bl.a. vil ske via grøfter, et bassin og regnbede. Sidstnævnte bliver opsat i form af grønne plantebede, som efter planen skal indeholde forskellige arter, der blomstrer fra det tidlige forår og frem til efteråret. Samtidig betyder terrænet i området, at vandet i bedene nogle gange vil være rindende – og således også bidrage til et sanseligt byrum. Regnvandshåndteringen er en del af udmøntningen af Vesthimmerlands Kommunes klimatilpasningsstrategi.

Du kan læse mere om de forskellige tiltag i lokalplanen for Rytterkvarteret

En del af et grønnere Vesthimmerland

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der lige nu på en samlet klimaplan, som skal sikre, at Vesthimmerland er klimaneutral senest i 2050 – og her er bæredygtige lokalplaner et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Den bæredygtige lokalplan er derfor blot én af de mange indsatser, Vesthimmerlands Kommune arbejder med lige nu.